Xem 1-20 trên 5745 kết quả Tạo câu hỏi
 • Tạo câu hỏi dạng cloze - B1: Trong phần tạo câu hỏi mới chọn câu hỏi dạng cloze - B2: Nhập tiêu đề, nội dung câu hỏi - B3: Trong phần nội dung câu hỏi Với dạng điền từ thì sử dụng đoạ

  doc4p dinhhieunb 20-09-2012 83 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 6', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p thienhuyen79 01-11-2009 375 224   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 1', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p thienhuyen79 01-11-2009 339 202   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 2', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p thienhuyen79 01-11-2009 291 191   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 11', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 320 186   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 8', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p thienhuyen79 01-11-2009 308 183   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 5', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p thienhuyen79 01-11-2009 353 173   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 3', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p thienhuyen79 01-11-2009 276 154   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 4', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 301 152   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p thienhuyen79 01-11-2009 234 146   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 7', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p thienhuyen79 01-11-2009 256 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 9', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 197 115   Download

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ (tài liệu tham khảo)

  doc30p littleboy4291 12-03-2010 3737 1990   Download

 • Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật kinh tế, luật kinh tế phần công ty

  doc55p sinhvientvu 06-05-2010 3591 1892   Download

 • Hệ thống câu hỏi ôn tập môn luật kinh tế

  pdf10p uytki17 18-01-2010 4205 1607   Download

 • Đây là tài liệu chuẩn luôn có trong đề thi. Tài liệu hướng dẫn trả lời 21 câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin quản lý

  doc26p long32 14-04-2010 2118 1073   Download

 • 12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long – Hương Cảng (Trung Quốc)

  pdf9p happyday_1212 25-01-2011 1987 1059   Download

 • Tài liệu Hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận môn Triết học Mác - Lênin dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo trong Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

  pdf487p lavie0 23-06-2011 1509 745   Download

 • Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

  doc5p buithihoa 16-01-2010 2169 626   Download

 • Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm về logic. Tài liệu có kèm đáp án để bạn kiểm tra.

  doc31p trungkien2801 21-05-2010 1710 625   Download

Đồng bộ tài khoản