Tạo feature xoay

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tạo feature xoay
 • Một feature xoay là một feature được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục. Một feature kéo xoay là một không gian dương còn một feature cắt xoay là một không gian âm.

  pdf8p prius311 04-10-2009 131 44   Download

 • Tạo Feature xoay : Một feature xoay là một feature được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục

  pdf8p nguyen6 25-11-2009 92 37   Download

 • Tạo Feature xoay

  pdf8p tieulac 27-11-2010 34 2   Download

 • Các feature kéo và cắt xoay Một feature xoay là một feature được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục. Một feature kéo xoay là một không gian dương còn một feature cắt xoay là một không gian âm. Đối với bất kỳ loại feature xoay nào thì người dùng cũng phải phác thảo biên dạng sẽ được xoay và một đường tâm để làm trục xoay

  pdf8p nvavan 17-02-2011 311 142   Download

 • Một fearture xoay là một fearure được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục. Một feature kéo xoay mà một không gian dương còn một feature cắt xoay là một không gian âm. Đối với bất kỳ loại feature xoay nào thì người dùng cũng phải phác thảo biên dạng sẽ được xoay và một đường tâm để làm trục xoay

  pdf105p ptng13 06-06-2012 51 23   Download

 • Tạo lập mô hình dựa vào feature Các mô hình Pro/Engineer là các mô hình tham số và được tạo lập từ các feature. Một feature là một thành phần con của một chi tiết có các tham số, tham chiếu và biên dạng riêng của nó. Các feature cơ bản để tạo lập các chi tiết thường được phát triển từ các biên dạng. Các phép phát triển thường gặp như kéo, xoay hay quét. Quá trình tạo lập một mô hình được thể hiện qua sơ đồ trên hình 4ư1. Hình 4ư2 mô tả một mô hình với...

  pdf15p nvavan 17-02-2011 338 155   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản