» 

Tạp Chí Luật Học

 • Chế độ tài sản theo thoả thuận của vợ chồng trong pháp luật cộng hoà Pháp và pháp luật Việt Nam

  Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Chế độ tài sản theo thoả thuận của vợ chồng trong pháp luật cộng hoà Pháp và pháp luật Việt Nam

  pdf 8p cat1764 10-06-2011 193 69

 • Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào việt nam cần quan tâm

  Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào việt nam cần quan tâm

  pdf 9p cat1764 10-06-2011 83 34

 • Lịch sử chống bán phá giá trong thương mại quốc tế

  Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Lịch sử chống bán phá giá trong thương mại quốc tế

  pdf 6p cat1764 10-06-2011 148 75

 • Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế

  Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế.

  pdf 7p cat1764 10-06-2011 150 47

 • Về quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự của VKS

  Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Về quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự của VKS

  pdf 8p cat1764 10-06-2011 141 37

 • Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 55-65 Khủng hoảng tài chính - mô

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 55-65 Khủng hoảng tài chính - mô hình lý thuyết và những nguy cơ đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay Lê Vân Anh** Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 27 tháng 03 năm 2008 Tóm tắt. Sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu bên cạnh...

  pdf 11p phalinh20 24-08-2011 58 22

 • Báo cáo " Quyền con người, quyền công dân dưới góc độ pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam "

  Mối liên hệ giữa quyền con người, quyền công dân trong pháp luật tố tụng hình sự Quyền con người, quyền công dân trong pháp luật tố tụng hình sự là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của những chủ thể tham gia trong các hoạt động tố tụng hình sự.

  pdf 4p dontetvui 23-01-2013 46 17

 • Ôn tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam 1

  Tài liệu Ôn tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam 1 gồm 17 câu hỏi tự luận có đáp án cụ thể chi tiết và phần Hiến pháp 1946. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Luật.

  pdf 22p mrcudiu 28-04-2014 25 14

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

  Luận án Tiến sĩ Luật học: Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay hướng đến giải quyết 3 nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau về phân tích cơ sở lý luận về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của TAND ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế khi...

  doc 191p cscpubka 14-08-2014 11 9

 • Báo cáo " Một số so sánh về công ty cổ phần theo Luật công ty Nhật Bản và Luật doanh nghiệp Việt Nam "

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009) 87-93 Nguyễn Thị Lan Hương** Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 05 tháng 6 năm 2009 Tóm tắt. Luật công ty (LCT) Nhật Bản và Luật doanh nghiệp (LDN) Việt Nam đều có những qui định tương đồng về quyền của cổ đông như quyền hưởng lợi tức cổ phần, quyền biểu quyết, quyền tự do chuyển...

  pdf 7p dem_thanh 20-12-2012 24 6

 • Báo cáo " Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các vùng biển "

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 224-238 Nguyễn Bá Diến* * Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tóm tắt. Ô nhiễm biển do dầu và vấn đề phòng, chống ô nhiễm do dầu gây ra ở các vùng biển đã và đang là vấn đề lý luận và thực tiễn khá bức xúc ở Việt Nam hiện nay. Để góp phần làm sáng tỏ một...

  pdf 15p dem_thanh 20-12-2012 22 3

 • Môn luật học

  Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật ngữ có nghĩa tương đương với thuật ngữ này là khoa học pháp lý. Tuy nhiên, Luật học được hiểu rộng hơn so với Khoa học pháp lý, bao gồm cả các hoạt động học tập trong nhà trường hay các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật.

  pdf 21p butmaulam 03-10-2013 31 1

 • Tổng hợp đề thi môn Luật Lao động

  Hãy cho biết nhận định sau đây đúng hay sai (giải thích ngắn gọn có cơ sở pháp lý) a. Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động của ngừơi lao động và ngừoi sử dụng lao động. b. Người lao động có đủ 13 tháng thì đựơc nghỉ hang năm 12 ngày. c. Hợp đồng lao động đã kí kết với ngừoi lao động trứoc khi thỏa ứoc lao động tập thể có hiệu lực thì không phải tuân theo thỏa...

  pdf 12p thiuyen3 17-08-2011 654 304

 • Câu hỏi ôn tập và bài tập môn Luật ngân sách nhà nước

  Tài liệu hướng dẫn môn Luật ngân sách nhà nước Đại Học Luật TPHCM I- Câu hỏi. 1- Khái niệm, đặc điểm của NSNN? Cho biết nguồn gốc ra đời của thuật ngữ NSNN? 2- Phân tích vai trò của NSNN? 3- Phân tích sự tác động của một kế hoạch thu, chi NSNN đối với hiện tượng lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?

  pdf 12p thiuyen3 17-08-2011 419 149

 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN TẬP MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

  Đề cương chi tiết ôn tập môn luật lao động Chương I. Thỏa ước lao động tập thể Chương II. Hợp đồng lao động Chương III. Học nghề Chương IV. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Chương V. An toàn lao động, vệ sinh lao động Chương VI. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi Chương VII. Những quy định riêng đối với lao động nữ Chương VIII. Giải quyết tranh chấp lao động

  pdf 52p lebich0705 15-06-2013 261 68

 • Luật Tục - Tội giết người trong luật tục

  Luật tục: Luật tục là một tập hợp những điều quy định chặt chẽ các mối quan hệ và trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng buôn làng, thể hiện một cách bao quát, phong phú các mối quan hệ xã hội truyền thống. Luật tục chính là hình thức sơ khai của luật pháp trong xã hội chưa có sự phân chia giai cấp, tính chất và cấp độ có thấp hơn so với hương ước của người Việt....

  ppt 22p kemlove 10-12-2010 112 62

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 51/2002/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật báo chí, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p lawvhxh14 19-11-2009 83 33

 • Tài liệu về Xã hội công dân và xã hội dân sự: từ Arixtot đến Hêghen

  Trần Tuấn Phong, Thạc sĩ, Phó trưởng phòng Triết học Chính trị, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Triết học Bài viết phân tích tư tưởng của Arixtốt về cộng đồng chính trị - một khái niệm được coi là khởi thuỷ của khái niệm xã hội công dân/xã hội dân sự sau này. Đồng thời, phân tích tư tưởng về xã hội dân sự trong thời cận đại qua một số đại...

  pdf 17p thiuyen2 12-08-2011 29 20

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội"

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223 Nhận ngày 19 tháng 11 năm 2008 Tóm tắt. Trong hơn hai mươi năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã khắc phục khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, tạo cho Thủ đô thế mới, lực mới, diện mạo mới. Những thành quả đạt được của Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành tựu...

  pdf 6p phalinh20 24-08-2011 38 13

 • SỰ THIẾU ĐỒNG NHẤT VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

  Đô thị giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của khu vực, vùng và thậm chí cả nước. Vì vậy, việc xây dựng các tiêu chí để xác định và phân loại đô thị là một nhiệm vụ rất quan trọng. Xác định không đúng, phân loại không phù hợp giữa các đô thị không chỉ làm kiềm hãm sự phát triển mà còn lãng phí nguồn đầu tư. Chính vai trò quan trọng ấy đòi hỏi pháp luật về...

  pdf 6p sunshine_7 19-07-2013 10 2

 • + Xem thêm 784 Tạp Chí Luật Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản