Tập đoàn than

Xem 1-20 trên 926 kết quả Tập đoàn than
 • Hiện nay trong nền kinh tế Việt Nam, xu hướng cổ phần hoá các công ty đã và đang rất phổ biến, ngay trong tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam (TKV) , hầu hết các công ty con cũng đang tiến hành cổ phần hoá. Vậy thế nào là công ty cổ phần, và trong TKV, mô hình công ty cổ phần có gì khác?

  doc15p chuotcoc 05-04-2010 241 50   Download

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam nhằm trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động xuất khẩu than, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Đưa ra cơ hội và thách thức chính đối với ngành than trong thời gian tới và định hướng phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2025.

  pdf106p three_12 26-03-2014 90 24   Download

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu than. Thực trạng và triển vọng của hoạt động xuất khẩu than ở Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than.

  pdf105p one_12 10-01-2014 83 18   Download

 • Quyết định 331/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Than Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  doc2p diennghia 19-08-2009 64 8   Download

 • Quyết định 198/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam

  doc5p diennghia 19-08-2009 46 5   Download

 • Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam

  doc6p diennghia 19-08-2009 57 4   Download

 • Hàng năm, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Than Đèo Nai tổ chức ký hợp đồng giao nhận thầu khai thác than; thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, trong đó có kế hoạch chi phí, giá thành, giá mua/bán. Than Đèo Nai nhận thầu, tự tổ chức giao khoán và quản trị chi phí nội bộ, lên giá thành công đoạn thực hiện phù hợp với công nghệ của Công ty. Đồng thời, Tập đoàn cũng chỉ định các đơn vị trong ngành ( đại diện Bên giao thầu: Công ty Tuyển than...

  pdf11p minhthao 24-06-2009 519 81   Download

 • Đồ án có nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về kế toán quản trị, chương 2 phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (công ty than Mạo khê), chương 3 phân tích điểm hoà vốn và lựa chọn phương án kinh doanh của công ty than Mạo Khê.

  doc69p hongmai1604 24-09-2014 127 65   Download

 • Kì cuối:Một con người dám thực hiện ước mơ “Một con người dám thực hiện ước mơ”. Ông Chung Ju Yung không tự nói về mình như thế, nhưng đó là điều người đọc nghĩ về cuộc đời ông, cuộc đời của một người lao động giàu có. Như ông tự nghĩ như thế về mình… Kỳ cuối cùng của loạt bài này cũng chính là lời mở đầu tâm huyết của cả cuốn tự truyện. Tinh thần tiến thủ và niềm tin chính là “chìa khóa để làm nên kỳ tích”.

  pdf7p tuyetson23 11-08-2010 86 28   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu than và tập đoàn công nghiệp thanh - khoáng sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trình bày tổng quan ngành thanh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp than; Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu than của tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời gian t...

  pdf108p violet_12 23-05-2014 112 31   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - thực trạng và giải pháp trình bày xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam trong thời gian gần đây, để xác định những điểm mạnh, điểm yếu của tập đoàn. Tổng hợp những nét chủ yếu của thị trường than thế giới cũng như trong nước và mục tiêu hạn chế hợp lý xuất khẩu than của tập đoàn trong giai đoạn mới.

  pdf99p violet_12 23-05-2014 88 26   Download

 • Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV); Quyết định số 228/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn TKV;

  pdf8p huyenleee 16-03-2011 201 15   Download

 • Quản trị viên tập sự (QTVTS) là chương trình đã trở nên quen thuộc với giới sinh viên Việt Nam trong những năm gần đây và thậm chí còn được xem là con đường tiến thân nhanh nhất của những người trẻ năng động, muốn khẳng định mình. Chính vì vậy, các cuộc thi tuyển QTVTS của các tập đoàn đa quốc gia đều có rất đông người tham dự, mặc dù số lượng tuyển dụng mỗi năm không nhiều. "Lính" hiện tại =...

  pdf4p sunflower_1 14-09-2012 42 4   Download

 • Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm với nỗ lực và quyết tâm cao nhất theo đúng tinh thần Dầu khí, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu quan trọng về đích sớm từ 20 - 60 ngày. Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2012 đạt 48 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 37,1% so với kế hoạch, là cơ sở rất quan trọng đảm bảo khai thác ổn định trong những năm tiếp theo.

  pdf0p ntchung8894 24-05-2013 28 2   Download

 • Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế t...

  doc7p hkquoc 11-08-2010 1150 379   Download

 • Tâp̣ đoaǹ Samsung do Lee Byung-Chul sań g lập vaò năm 1953, là một trong nhưng tâp̣ đoaǹ thương maị lơn nhât́ Haǹ Quôć . Chu ̉ tic̣ h hiêṇ nay là ông Lee Kunhee. Năm 1969, Samsung Electronics, hañ g điêṇ tư cuả Samsung đươc thaǹ h lâp̣ taị Daegu - Haǹ Quôć , là môṭ bộ phâṇ lơn nhât́ cuả Tâp̣ đoaǹ Samsung. Hoaṭ đôṇ g taị chưng 58 nươc và co ́ khoan̉ g 208.000 công nhân.

  doc37p maitho 23-12-2009 434 201   Download

 • Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thì khi đó sự khác biệt về chất lượng của các dịch vụ không còn quá lớn, khách hàng thực sự trở thành thượng đế với rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Chính vì thế chăm sóc khách hàng trở thành chiến lược chinh phục khách hàng của các doanh nghiệp.

  pdf27p songngu1311 07-12-2012 304 188   Download

 • Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, với những kiến thức đã học cùng với sự định hướng của thầy giáo hướng dẫn tôi đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu, thu thập các vấn đề thực tế ở...Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân....

  pdf66p haiqtkdtm09 22-06-2011 378 148   Download

 • Tiền thân của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là Doanh nghiệp Tư nhân Minh Phú, được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1992. Sau hai mươi năm không ngừng phát triển, đến nay Minh Phú trở thành một Tập đoàn Thủy sản có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước và có tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới.

  doc47p iuthamlangle123 21-09-2012 392 140   Download

 • Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân...

  doc99p arsene 29-04-2011 365 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản