Tập lệnh c

Xem 1-20 trên 262 kết quả Tập lệnh c
 • Vi điều khiển có các port để xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các đối tƣợng điều khiển. Tín hiệu điều khiển từ CPU gởi ra port để điều khiển, đồng thời có các port nhận dữ liệu về để xử lý. Trong một hệ thống luôn có các tín hiệu vào ra ví nhƣ hệ thống điều khiển robo nhƣ hình sau: Mỗi vi điều khiển khác nhau có cấu hình các port cũng khác nhau, phần này sẽ khảo sát các port của vi điều khiển PIC bao gồm port A, B, C, D , E và...

  pdf20p aduc_bkfet 15-06-2012 363 119   Download

 • Lệnh LD nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bit. Toán hạng gồm: I, O, M, SM, V, C, T. Tiếp điểm thường mở sẽ đóng khi ngõ vào PLC có địa chỉ là 1.

  doc27p nguyenchilinhdhtg 04-05-2010 1312 584   Download

 • Lập trình với ngôn ngữ ASSEMBLY: Ngôn ngữ Assembly là hợp ngữ rất gần với ngôn ngữ máy. Mỗi lệnh của Assembly có sự tiêu tốn dữ liệu (byte) và chu kì máy xác định. Do đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự bố trí dữ liệu của chương trình. Lập trình bằng Assembly không có sự tiêu tốn do mã thừa như lập trình bằng ngôn ngữ C, một chương trình viết bằng Assembly chạy nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với chương trình viết bằng C....

  doc11p dangsu 09-09-2010 1172 417   Download

 • Chức Năng So Sánh một giá trị với ZCP khoảng (Zona giá trị Compare) cho kết quả Tên lệnh Hoạt động Lệnh ZCP Toán hạng S1 S2 S3 D K, H, KnX, KnY, KnM, Y, M, S KnS, T, C, D, Lưu Ý: ba toán hạng kế V, Z tiếp nhau tự động được Lưu Ý: S1 phải nhỏ hơn sử dụng để lưu kết quả. S2 Hoạt động giống như lệnh CMP chỉ khác là giá trị (S3) được so sánh với một khoảng giá trị (S1 – S2) Nếu S3 nhỏ hơn (+) S1 và nhỏ hơn hay bằng...

  pdf6p kienza51 12-11-2010 248 130   Download

 • Chức Toán hạng S1 S2 D Năng Trừ hai giá KnY, trị dữ liệu, K, H, KnY, KnM, KnS, KnM, SUB kết quả T, C, D, V, Z KnS, T, C, (Subtract) lưu vào D, V, Z toán hạng đích Tên lệnh Hoạt động Nội dung toán hạng nguồn S2 bị trừ đi nội dung của toán hạng nguồn S1, kết quả được lưu vào toán hạng đích D. Lệnh MUL Chức Năng Nhân hai giá trị dữ MUL liệu, kết (Multiplication) quả lưu vào toán Tên lệnh Toán hạng S2 S1 K, H, KnY, KnM, KnS, T, C, D, V, Z D KnY, KnM,...

  pdf7p kienza51 12-11-2010 143 103   Download

 • Chức Năng Toán hạng D KnY, KnM, KnS,T,C,D,V,Z Lưu ý: Hoạt động16 bit Kn=k4 Hoạt động32bit Kn=k8 n K,H Lưu ý: Hoạt động 16 bit n≤16 Hoạt động32 bit n≤32 Tên lệnh ROL (Rotation Left) Quay chuỗi bit sang trái ‘n’ vị trí Hoạt động Chuỗi bit của toán hạng đích D được quay sang trái n bit khi lệnh này được thự hiện. Bit cuối cùng được sao chépvào cờ nhớ M8022(carry flag). Trong ví dụ bên dưới minh họa nội dung của D0 biểu diễn chuỗi bit.

  pdf6p kienza51 12-11-2010 164 95   Download

 • C là một ngôn ngữ khá mạnh và rất nhiều ngưòi dùng .Nếu nói số lệnh cơ bản của C thì không nhiều . Nhưng đối với lập trình cho vxl , chúng ta chi cần biết số lượng lệnh không nhiều . Đầu tiên bạn phải làm quen với Các kiểu toán tử ở C Các kiểu dữ liệu Cẩu trúc cơ bản của một chương trình Các cấu trúc điều khiển (chính các tập lệnh ) Cấu trúc điều kiện : if và else Các cấu trúc lặp Vòng lặp while Vòng lặp do while Vòng lặp for...

  pdf16p boyboy88 11-02-2010 360 230   Download

 • Bài 1. Vận hành cửa tự động 1.

  pdf13p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 292 178   Download

 • Lệnh ZCP Toán hạng S1 S2 S3 D K, H, KnX, KnY, KnM, Y, M, S KnS, T, C, D, Lưu Ý: ba toán hạng kế V, Z tiếp nhau tự động được Lưu Ý: S1 phải nhỏ hơn sử dụng để lưu kết quả. S2 Hoạt động giống như lệnh CMP chỉ khác là giá trị (S3) được so sánh với một khoảng giá trị (S1 – S2) ? Nếu S3 nhỏ hơn (+) S1 và nhỏ hơn hay bằng () S2 thì bít D+2 = 1. Lệnh Mov Tên lệnh Chức Năng Gán giá trị từng vùng nhớ này đến vùng...

  pdf6p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 185 99   Download

 • Lệnh bode tìm đáp ứng tần số biên độ và pha của hệ liên tục LTI. Giản đồ Bode dùng để phân tích đặc điểm của hệ thống bao gồm: biên dự trữ, pha dự trữ, độ lợi DC, băng thông, khả năng miễn nhiễu và tính ổn định. Nếu bỏ qua các đối số ở vế trái của dòng lệnh thì lệnh bode sẽ vẽ ra giản đồ Bode trên màn hình. bode(a,b,c,d) vẽ ra chuỗi giản đồ Bode, mỗi giản đồ tương ứng với một ngõ vào của hệ không gian trạng thái liên tục:...

  doc62p tranhuan_k53_mdc 28-04-2011 201 96   Download

 • Các lỗi này thường xảy ra sơ sót, dẫn đến thiếu các dấu mở hoặc đóng ngoặc. Tập lệnh của bộ vi xử lý 80286 và bộ xử lý toán học chưa được kích hoạt

  pdf5p viettanpro 25-04-2011 205 71   Download

 • Lệnh COVAR, DCOVAR a) Công dụng: (Purpose) Tìm đáp ứng hiệp phương sai đối với nhiễu trắng (white noise). b) Cú pháp: (Syntax) [P,Q]= covar(a,b,c,d,w) P = covar(num,den,w) [P, Q]= dcovar(a,b,c,d,w) P = dcovar(num,den,w) c) Giải thích: (Description) Covar tính các ngõ ra cố định và đáp ứng hiệp phương sai trạng thái của một hệ thống đối với các ngõ vàonhiễu trắng Gaussian với cường độ w:

  doc10p tranhuan_k53_mdc 28-04-2011 128 65   Download

 • Tài liệu "Tổng hợp bài tập c-c++ cơ bản" trình bày những nội dung chính các phần có những bài tập về c-c++. Tài liệu có cái nhìn tổng quan hơn về c-c++, từ đó giúp bạn có thể học và làm bài tập về c-c++ một cách tốt hơn.

  doc1p shinichikudo987 05-10-2014 145 51   Download

 • I. CÁC BÀI TẬP MINH HỌA 3.1. Bài tập mẫu về phép toán số học: phép chia nguyên (/) và phép MODULE(%) Bài 1: Cho biết giá trị của 8/-5 và 8%-5 Kết quả: /* 8/-5=-1; 8%-5=3 */ 3.2. Bài tập mẫu về phép toán

  doc45p nguyenson468 04-10-2011 66 16   Download

 • Chương 3. Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng BÀI TẬP Lệnh rẽ nhánh 1. 2. 3. Nhập một kí tự. Cho biết kí tự đó có phải là chữ cái hay không. Nhập vào một số nguyên. Trả lời số nguyên đó: âm hay dương, chẵn hay lẻ ? Cho n = x = y và bằng: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Hãy cho biết giá trị của x, y sau khi chạy xong câu lệnh: if (n % 2 == 0) if (x 3) x = 0; else y = 0; 4. Tính giá trị hàm a. ⎧ 3x +...

  pdf5p yukogaru 26-07-2010 90 12   Download

 • PHẦ N II : LỆ N H ĐIỀ U KIỆ N + IF + LỆNH SWITCH . . . CASE + TOÁN TỬ ? 1. Lập chương trình nhập các hệ số a, b, c, d, e, f, vào máy từ bàn phím rồi giải và biện luận hệ phương trình sau:

  pdf18p suatuoiconbo 27-07-2011 39 10   Download

 • Alex đang tham gia một dự án điều khiển Robot bằng giọng nói. Robot được điều khiển thông qua các khẩu lệnh của Alex. Một tập lệnh mẫu sẽ được dạy trước cho Robot. Khẩu lệnh của Alex được thu vào máy tính thông qua một Microphone rồi truyền xuống cho các cơ cấu chấp hành của Robot. Tuy nhiên, do chất lượng của Microphone cũng như ảnh hưởng của môi trường xung quanh, lệnh thu được có chứa rất nhiều nhiễu.

  doc7p nguyenvannhan_92 06-08-2013 67 9   Download

 • KIỂ U XÂU CHỮ 1. Tìm hiểu cú pháp và chức năng của hàm strcpy. a.Khai báo char *strcpy(char *dest, const char *src); b.Công dụng: sao chép một xâu chữ vào xâu chữ khác c. Ví dụ: #include #include #include int main(void) { clrscr(); char string[100]; char *str1 = "Khoa Cong Nghe Thong Tin"; strcpy(string, str1); printf("%s\n", string); getch(); }

  pdf12p suatuoiconbo 27-07-2011 36 8   Download

 • KIỂ U CON TRỎ & FILE 1. Nhập 2 ma trận thực A và B cấp nxn. Ma trận C là ma trận tổng C=A+B, ma trận D là ma trận tich D=AxB, ma trận E , F lần lượt là ma trận chuyển vị của ma trận của ma trận C và D.Sau đó đưa các phần tử lớn nhất của từng hàng của ma trận C lên đường chéo chính và phần tử lớn nhất của từng hàng của ma trận D lên đường chéo phụ. Viết chương trình thực hiện các công việc trên dùng con...

  pdf8p suatuoiconbo 27-07-2011 34 5   Download

 • Tập lệnh mà máy tính thực hiện trực tiếp tạo ra một ngôn ngữ cho phép người sử dụng trao đổi được với máy tính. Đó là ngôn ngữ máy.

  pdf13p chochancuu 15-04-2011 40 4   Download

Đồng bộ tài khoản