Tcn 100 2001

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tcn 100 2001
 • 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi thuộc tất cả các cấp, ở mọi giai đoạn thiết kế. Thiết bị quan trắc bao gồm thiết bị đo và thiết bị thu. Tiêu chuẩn này chỉ quy định nội dung thiết kế bố trí thiết bị đo.

  pdf32p thanhan 17-09-2009 76 13   Download

 • 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi thuộc tất cả các cấp, ở mọi giai đoạn thiết kế. Thiết kế quan trắc bao gồm thiết bị đo và thiết bị thu, Tiêu chuẩn này chỉ quy định nội dung thiết kế bố trí thiết bị đo.

  pdf26p tuongvan 07-09-2009 80 9   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100-2001 "Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí" ban hành theo Quyết định số 92/2001/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

  pdf26p kieuphong21052 10-08-2010 103 29   Download

 • Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối công trình thủy lợi TCVN 8215 : 2009 được chuyển đổi từ 14 TCN 100-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  pdf30p vudaiphucthanh 10-06-2013 68 10   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004 theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô quốc gia (10 TCN 312-2003). Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 247 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản