Tcvn 2092 - 1993

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcvn 2092 - 1993
 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt qui ước bằng phễu chảy). Tiêu chuẩn này qui định các kích thước và phương pháp sử dụng phễu chảy cho các sản phẩm có dòng chảy newton hay gần newton, có độ nhớt động học trong khoảng (15 - 150).106 m2/s (25 - 150 cSt) như các loại sơn loãng để quét, phun hoặc nhúng...

  doc4p alibabava40tencuop 24-09-2009 232 66   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2092:2008 về sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy qui định phương pháp xác định thời gian chảy của sơn, vecni và các sản phẩm liên quan, có thể sử dụng để kiểm tra độ đặc.

  pdf16p thangnamvoiva13 17-08-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2092:1993 về Sơn - Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt qui ước bằng phễu chảy). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 1 0   Download

 • TCVN 2090 - 1993 Sơn. Phương phỏp lấy mẫu, bao gúi, ghi nhón, vận chuyển và bảo quản. TCVN 3121 : 2003 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý. TCVN 2091 - 1993 Sơn. Phương phỏp xỏc định độ mịn. TCVN 2092 - 1993 Sơn. Phương phỏp xỏc định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy. TCVN 2095 - 1993 Sơn. Phương phỏp xỏc định độ phủ. TCVN 2099 - 1993 Sơn. Phương phỏp xỏc định độ bền uốn của màng. TCVN 2097 - 1993...

  pdf6p quochung 17-09-2009 737 139   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản