Tcvn 5307 1991

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tcvn 5307 1991
  • Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (sau đây gọi tắt là kho xăng dầu). Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế: Các kho dầu mỡ động, thực vật. Các kho chứa hơi đốt hoá lỏng. Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm. Các kho xây dựng trong hang và dưới nước. Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho. ...

    pdf29p tuongvan 08-09-2009 629 97   Download

  • Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (sau đây gọi tắt là kho xăng dầu). Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế: Các kho dầu mỡ động, thực vật. Các kho chứa hơi đốt hoá lỏng. Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm. Các kho xây dựng trong hang và dưới nước. Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho. ...

    doc32p alibabava40tencuop 21-09-2009 130 31   Download

  • Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền TCVN 5346 – 91 Cơ quan biên soạn : Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt : Tổng cục Tiêu chuẩn – đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành : Uỷ ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 281/QĐ ngày 18 tháng 05 năm 1991 . Tiêu chuẩn Việt nam Nhóm C TCVN 5346 – 91 ( ST SEV 5307–85 ) Kỹ thuật an toàn nồi hơi và...

    pdf7p caott2 17-05-2011 122 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản