Tcvn 6082 1995

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcvn 6082 1995
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn - TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng. Từ vựng. - TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1) Bản vẽ xây dựng - Phần I: Thiết kế nhà và các bộ phận của nhà. - ISO 128 - 1982. Bản vẽ kĩ thuật. Nguyên tắc chung để thể hiện. - ISO 129 -1985. Bản vẽ kĩ thuật. Thể hiện kích thước, nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thể hiện và...

  pdf8p quochung 16-09-2009 485 164   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng nhà ở. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn _ TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng.Từ vựng....

  pdf9p alibabava40tencuop 28-09-2009 220 38   Download

 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này.

  pdf2p quochung 15-09-2009 247 97   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng" do NXB Giao thông Vận tải ấn hành cung cấp cho bạn đọc các tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng và kiến trúc; tiêu chuẩn thuật ngữ, phân loại công trình và các thông số thiết kế bao gồm: TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng; TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy; TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu - Tỷ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf500p tsmttc_007 09-09-2015 128 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản