Tcxdvn 333 : 2005

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tcxdvn 333 : 2005
 • TCXDVN 333 2005: CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  pdf62p minhphung21053 25-07-2010 230 118   Download

 • Quyết định Số: 08 /2005 Bộ xây dựng của bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333 : 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế "

  doc16p alibabava40tencuop 21-09-2009 80 7   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf57p lawbmhc8 24-11-2009 81 26   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc57p quynhtrang 19-08-2009 34 7   Download

 • Quyết định số 08 /2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333:2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế", căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc60p doducthanh0210 16-11-2015 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản