Tcxdvn 337 : 2005

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 337 : 2005
 • TCXDVN 337 2005: Vữa và Bê tông chịu axit: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên cơ sở thuỷ tinh lỏng , phụ gia đóng rắn và cốt liệu trơ.

  pdf20p minhphung21053 25-07-2010 70 22   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên cơ sở thuỷ tinh lỏng , phụ gia đóng rắn và cốt liệu trơ. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 3121-2:2003: Vữa xây dựng - Phương pháp thử. Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 2230 – 77:Sàng và rây – Lưới đan và lưới đục lỗ – Kích thước lỗ. TCXD 86-1981: Gạch chịu axit - Phương pháp thử. TCVN 3121-12:2003: Vữa xây dựng - Phương pháp thử.......

  pdf17p alibabava40tencuop 28-09-2009 198 49   Download

 • Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf16p lawbmhc7 24-11-2009 51 5   Download

 • Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 337: 2005 "Vữa và bêtông chịu axít"

  doc14p quynhtrang 19-08-2009 41 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản