Tcxdvn 361: 2006

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 361: 2006
 • . Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị, bao gồm: - Chợ kinh doanh tổng hợp. - Chợ chuyên doanh. - Chợ đầu mối. - Chợ truyền thống văn hoá. - Chợ dân sinh. 1.2. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến loại chợ được tổ chức tại địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng hoạt động mua bán hàng hoá và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư.... ...

  doc51p alibabava40tencuop 23-09-2009 206 54   Download

 • 3.1. Chợ: Là một môi trường kiến trúc công cộng của một khu vực dân cư được chính quyền quy định, cho phép hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ thương nghiệp. 3.2. Chợ chuyên doanh: Là chợ kinh doanh chuyên biệt một hoặc một số ngành hàng có đặc thù và tính chất riêng (chợ hoa, chợ vải, chợ đồ điện tử, chợ đồ cũ...). Loại chợ này thường có vai trò là chợ đầu mối.

  pdf44p quochung 17-09-2009 328 44   Download

 • Quyết định 13/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361: 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc51p thienthan 19-08-2009 114 15   Download

 • Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

  pdf1p truongbachi 23-10-2009 109 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản