» 

Tcxdvn 365: 2007

 • TCXDVN 365 2007

  TCXDVN 365 2007: I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, phòng khám, tư vấn sức khoẻ, có thể tham khảo tiêu chuẩn này. Chú thích:

  pdf 207p minhphung21053 25-07-2010 495 214

 • TCXDVN 365: 2007 phụ lục M-N-P

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007 phụ lục M- N

  pdf 5p thanhan 17-09-2009 192 93

 • TCXDVN 365: 2007 _ Phụ lục A

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục A

  pdf 2p quochung 17-09-2009 502 111

 • TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục L

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007 phụ lục L

  pdf 9p thanhan 17-09-2009 73 44

 • TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

  pdf 7p quochung 17-09-2009 327 88

 • TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

  pdf 7p quochung 17-09-2009 311 81

 • TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục C

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục C

  pdf 6p quochung 17-09-2009 252 75

 • TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

  Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

  pdf 8p quochung 17-09-2009 328 65

 • Tiêu chuẩn TCXDVN 365:2007

  1) Khi thiết kế cải tạo, đối với những quy định về diện tích, mật độ xây dựng, khoảng cách, các bộ phận trong các khoa phòng… phải được Bộ Xây dựng cho phép, có sự thoả thuận của Bộ Y tế và không được ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. 2) Trong trường hợp bệnh viện đa khoa có những yêu cầu đặc biệt thì phải được ghi rõ trong báo cáo đầu tư và được...

  pdf 101p thanhan 17-09-2009 340 124

 • Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD

  Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 365:2007 "Bệnh viện đa khoa – hướng dẫn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf 1p lawttyt3 30-11-2009 114 16

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản