» 

Tcxdvn 371 : 2006

 • Tài liệu TCXDVN 371 2006

  TCXDVN 371 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng: Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành.

  pdf 44p minhphung21053 25-07-2010 395 191

 • TCXDVN 371 : 2006

  1. Qui định chung: 1.1 Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành. 1.2 Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo những quy định của tiêu chuẩn...

  doc 52p alibabava40tencuop 24-09-2009 3105 366

 • TCXDVN 371:2006 - Tiêu chuẩn nghiệm thu

  Quyết định về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng". Gồm những quy định chung, những thuật ngữ, định nghĩa, các bước nghiệm thu công trình ...

  doc 38p boysongcong 07-10-2009 498 152

 • Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

  doc 40p thienthan 19-08-2009 330 78

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản