Tcxdvn 371 : 2006

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 371 : 2006
 • TCXDVN 371 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng: Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành.

  pdf44p minhphung21053 25-07-2010 398 192   Download

 • 1. Qui định chung: 1.1 Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành. 1.

  doc52p alibabava40tencuop 24-09-2009 3120 368   Download

 • Quyết định về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng". Gồm những quy định chung, những thuật ngữ, định nghĩa, các bước nghiệm thu công trình ...

  doc38p boysongcong 07-10-2009 502 153   Download

 • Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

  doc40p thienthan 19-08-2009 331 78   Download

Đồng bộ tài khoản