Xem 1-5 trên 5 kết quả Tcxdvn 377: 2006
 • Bảng phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 377: 2006

  pdf14p quochung 17-09-2009 528 89   Download

 • TCXDVN 377 2006: Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân dụng trong nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở – văn phòng, nhà ở – chức năng khác.

  pdf37p minhphung21053 25-07-2010 138 66   Download

 • Quyết định 37/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 377: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc26p thienthan 19-08-2009 72 6   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân dụng trong nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở – văn phũng, nhà ở – chức năng khác. 1.2.

  doc17p alibabava40tencuop 24-09-2009 266 86   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam : TCXDVN 377 : 2006 " Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế ". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo...

  doc2p alibabava40tencuop 22-09-2009 41 12   Download

Đồng bộ tài khoản