Tcxdvn 60 2003

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tcxdvn 60 2003
  • TCXDVN 60-2003soát xét TCXD 60-1974 TCXDVN 60-2003do Viện Nghiên cứu Kiến trúc chủ trì soát xét, biên soạn. Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành...

    doc36p alibabava40tencuop 23-09-2009 88 26   Download

  • Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước.

    pdf19p tuongvan 07-09-2009 232 38   Download

  • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước.

    pdf19p quochung 15-09-2009 167 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản