Tcxdvn 104 2007

Xem 1-9 trên 9 kết quả Tcxdvn 104 2007
 • TCXDVN 104 2007: ĐƯỜNG ĐÔ THỊ – YÊU CẦU THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quy hoạch - thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường, phố trong đô thị.

  pdf80p minhphung21053 25-07-2010 143 77   Download

 • Quyết định về việc ban hành TCXDVN 104:2007 "Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế". TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được biên soạn để thay thế TCXD 104: 1983 “ Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố. đường, quảng trường đô thị” .

  doc77p kidvn88 22-08-2010 208 97   Download

 • TCXDVN 104 : :2007 BỘ XÂY DỰNG Số 22 /2007/QĐ- BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế " CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.

  pdf83p ctnhukieu10 27-04-2011 337 113   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam: TCXDVN104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế " Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  pdf1p thanhan 17-09-2009 439 64   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế"

  doc72p thienthan 19-08-2009 82 8   Download

 • Quy phạm kĩ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị 20TCN 104-83, được ban hành và có hiệu lực từ ngày 8/1/1983, đến nay đã hơn 20 năm. Do ban hành cách đây đã khá lâu, nhiều thông tin trong tài liệu không tránh khỏi lạc hậu, thậm chí sai lệch, thiếu chính xác, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đường.

  pdf6p butmaucam 23-08-2013 22 5   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các nút giao thông trên đường ô tô và đường cao tốc. Các đường chuyên dụng như đường công nghiệp, đường lâm nghiệp, đường nông thôn có thể dùng tiêu chuẩn này để tham khảo. Trong phạm vi đô thị, các nút giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 và có thể tham khảo tiêu chuẩn này. 

  doc133p trinhhungvn 05-05-2015 55 17   Download

 •  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các nút giao thông trên đường ô tô và đường cao tốc. Các đường chuyên dụng như đường công nghiệp, đường lâm nghiệp, đường nông thôn có thể dùng tiêu chuẩn này để tham khảo. Trong phạm vi đô thị, các nút giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 và có thể tham khảo tiêu chuẩn này. 

  doc40p trinhhungvn 05-05-2015 48 7   Download

 • Nhận thấy rằng : Yêu cầu thiết kế về một bề rộng tối thiểu và mong muốn của dải phân cách như trong TCXDVN 104 : 2007 là không thật rõ ràng, nếu lấy một bề rộng tối thiểu như trong tiêu chuẩn đó đặt vào trong mặt cắt ngang đường thì thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất hợp lý như tai nạn do phương tiện vượt qua dải phân cách

  pdf6p lananh27109 10-09-2011 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản