Tea extract

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tea extract
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế về bệnh thú y đề tài: Transactivation of peroxisome proliferator-activated receptor alpha by green tea extracts

  pdf6p hoami_266 16-09-2011 11 1   Download

 • Phát triển các kỹ thuật mới để hoạt hóa sợi bông bằng phản ứng este hóa với axit citric, phản ứng đã được thực hiện trong các bình kín với khí hiếm Argon. Các điều kiện tối ưu là 170 oC, 5 giờ với tỷ lệ là 3 g của acid citric với mỗi 2 g chất xơ bông và có thể nâng lên mức 0,88 mol acid citric trên 1 mol glucose. Các sợi bông sau khi hoạt hóa đã được áp dụng để chiết tách epigallocatechin gallate (EGCG) và epicatechin gallate (ECG) từ polyphenol trong trà xanh bằng...

  pdf10p nhatro75 21-07-2012 51 13   Download

 • Fresh tea shoots (one shoot and two or three young leaves) were extracted using microwave-assisted extraction method (MAE). Several factors such as ethanol concentrations (0-99.5o (volume percentage)), material: solvent ratio (1:4 to 1:12), extraction time, oven power were studied to optimise conditions at laboratory scale.

  pdf7p phalinh19 19-08-2011 40 6   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:"Green tea polyphenol extract attenuates lung injury in experimental model of carrageenan-induced pleurisy in mice...

  pdf13p toshiba14 22-10-2011 23 3   Download

 • The sample extraction and concentration steps in this method are essentially the same as in Methods 606, 608, 609, and 612. Thus, a single sample may be extracted to measure the parameters included in the scope of each of these methods. When cleanup is required, the concentration levels must be high enough to permit selecting aliquots, as necessary, to apply appropriate cleanup procedures. The analyst is allowed the latitude, under Section 12, to select chromatographic conditions appropriate for the simultaneous measurement of combinations of these parameters....

  pdf12p cao_can 02-01-2013 34 2   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả đã nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn cho thép thường trong dung dịch axit HCl của dịch chiết nước lá chè xanh bằng phương pháp điện hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở các nồng độ dịch chiết nước lá chè xanh khác nhau đều có khả năng ức chế ăn mòn thép thường. Hiệu quả ức chế ăn mòn nói chung tăng khi nồng độ dịch chiết tăng.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản