Thác triển hartogs

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thác triển hartogs
 • Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến, mà cụ thể là thác triển lên bao chỉnh hình của các tập chữ thập là tích các đa tạp phức tuỳ ý. Luận văn trình bày lại kết quả nghiên cứu của Nguyễn Việt Anh trong bài báo

  pdf59p qsczaxewd 19-09-2012 33 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trình bày những nội dung về định nghĩa và các kết quả về bài toán thác triển Hartogs; kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trên các tập đa cực và trên các không gian Hyperbolic.

  pdf54p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 1 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Thác triển ánh xạ chỉnh hình kiểu Riemann tập trung tìm hiểu về thác triển chỉnh hình qua siêu mặt và thác triển chỉnh hình qua các tập cực. Luận văn phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

  pdf54p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 5 2   Download

 • Luận án "Thác triển Riemann - Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biến" trình bày về các nội dung: Thác triển chỉnh hình theo kiểu Hartogs, ánh xạ chỉnh hình theo từng biến trên các tập compact trong hữu hạn chiều, trên các tập mở và trên các tập compact trong vô hạn chiều. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p longnguyentran000 27-12-2016 3 2   Download

 • Nghiên cứu về ánh xạ chỉnh hình tách biến là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng của giải tích phức. Những kết quả cơ bản trong lĩnh vực này gắn liền với các tên tuổi như Riemann, Hartogs, Oka, Bernstein ... Ngày nay, nhiều nhà toán học trên thế giới vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề trên bằng những cách tiếp cận khác nhau nhằm giải quyết được những bài toán cụ thể đặt ra trong lĩnh vực đó....

  pdf66p greengrass304 11-09-2012 45 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản