Thẩm quyền xét xử

Xem 1-20 trên 124 kết quả Thẩm quyền xét xử
 • Bài tiểu luận môn Tố tụng hành chính: Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân trình bày khái quát về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân và thực trạng về thẩm quyền và một số ý kiến. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Hành chính.

  doc59p quocvietqn8x 13-05-2014 252 63   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam nhằm xác định cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn về phương diện xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường mối tương quan thống nhất giữa thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính; nâng cao hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam.

  pdf27p luanan014 17-07-2014 76 31   Download

 • Ngày 24/11/2010 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, tại kì họp thứ 8 đã thông qua Luật tố tụng hành chính số: 64/2010/QH12 (sau đây gọi tắt là Luật tố tụng hành chính), thay thế Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 49/1996/PL-UBTVQH9 ngày 21/05/1996(1) (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh).

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 91 21   Download

 • Hoàn thiện mô hình và thẩm quyền xét xử vụ án hành chính được xem là một vấn đề bức thiết và còn gây nhiều tranh cãi trong quá trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp ở Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện này, việc học tập kinh nghiệm nước ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của nước nào, làm sao phù hợp với bối cảnh và đặc điểm văn hóa pháp lý truyền thống là điều không chỉ Việt Nam, mà bản thân các đối tác...

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 48 15   Download

 • Phần 2 cuốn sách Thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành chính của tòa án -Sự đảm bảo công lý trong quan hệ giữa nhà nước và công dân của tác giả TS. Nguyễn Thanh Bình trình bày thực tiễn về xét xử khiếu kiện hành chính của tòa án, hoàn thiện thiết chế xét xử khiếu kiện hành chính của tòa án để đảm bảo công lý trong quan hệ giữa nhà nước với công dân.

  pdf179p lalala7 07-12-2015 8 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách Thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành chính của tòa án -Sự đảm bảo công lý trong quan hệ giữa nhà nước và công dân của tác giả TS. Nguyễn Thanh Bình trình bày cơ sở lý luận về thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành chính của tòa án.

  pdf105p lalala7 07-12-2015 14 3   Download

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của Toà hành chính Các quy định về tổ chức hành nghề công chứng Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm: phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc sở tư pháp do uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định việc thành lập; văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng do công chứng viên thành lập.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 43 7   Download

 • Bài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm, phân loại thẩm quyền xét xử vụ án hình sự...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf29p canon_12 29-03-2014 34 7   Download

 • Thẩm quyền xét xử hình sự của toà án nhân dân cấp huyện theo BLTTHS năm 2003 Thời kì nhà Nguyễn, các hội đồng đình thần của vua Gia Long và Minh Mạng triệu tập gọi là Công đồng họp vào các ngày 1, 8, 15, 23 sau đó đổi lại các ngày 2, 9, 16, 24.(2) Như vậy bình quân mỗi tuần họp một lần. Dưới thời vua Minh Mạng, những ngày thường triều là những ngày lẻ: 5, 11, 21, 25. Chính phủ của chúng ta hiện nay họp một tháng một lần như vậy không thể đảm...

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 49 1   Download

 • Đề cương ôn tập môn Luật Hành chính Việt Nam – Phần 2 giúp các bạn nắm vững nội dung các câu hỏi như: Thủ tục hành chính, vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay; quyết định hành chính, phân loại quyết định hành chính; tài phán hành chính, thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân; các giai đoạn tố tụng hành chính theo pháp luật hiện hành; vi phạm hành chính và cấu thành vi phạm hành chính.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 612 348   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 7 - Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gồm 2 phần. Phần A trình bày về thẩm quyền xét xử của tòa án như khái niệm, phân loại thẩm quyền xét xử, thẩm quyền xét xử sơ thẩm của các tòa án. Phần B trình bày về thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

  ppt29p hoa_cuc91 27-06-2014 139 77   Download

 • Bài giảng môn học Luật Tố tụng hành chính của ThS. Nguyễn Hoàng Yến trình bày về khái quát ngành Luật tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; khởi kiện và thụ lý vụ án;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf49p cocacola_07 10-11-2015 105 51   Download

 • Bài giảng Tố tụng hình sự Bài 7: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm trình bày về thẩm quyền xét xử của tòa án, thẩm quyền xét xử theo sự việc, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của TAND cấp huyện và TAQS khu vực, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của TAND cấp tỉnh và TAQS cấp quân khu vực.

  pdf28p slow_12 26-06-2014 97 44   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế: Chương 3 - Xung đột thẩm quyền xét xử và xung đột khái niệm pháp lý trong TPQT có nội dung trình bày về khái niệm xung đột thẩm quyền xét xử trong TPQT, nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử trong TPQT của các nước, nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử trong TPQT của Việt Nam.

  ppt39p hoa_cuc91 30-06-2014 62 29   Download

 • Chương 3 Giải quyết xung đột thẩm quyền dân sự quốc tế nêu các khái niệm cơ bản, thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế Là thẩm quyền của tòa án một quốc gia trong việc xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf36p canon_12 27-03-2014 57 22   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 5: Xét xử hành chính Việt Nam trình bày khái quát về tài phán hành chính; đối tượng xét xử hành chính của Tòa án; thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án; chủ thể tham gia tố tụng hành chính và các giai đoạn tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf45p tuoihaimuoi32 19-06-2014 68 21   Download

 • Hoạt động xét xử của Tòa án là hoạt động nhân danh quyền lực của Nhà nước để tuyên một bản án kết tội hay không kết tội bị cáo. Phán quyết của Tòa án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  doc4p hoanghue22 08-04-2011 289 64   Download

 • Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định nhiệm vụ trước mắt của công cuộc cải cách tư pháp là: “…Tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, gồm: Tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện; Tòa án phúc thẩm có nhiệm vụ chủ yếu là xét xử phúc thẩm và xét xử sơ thẩm một số vụ án, Tòa thượng thẩm được tổ chứ...

  pdf9p bon_gu 03-10-2012 66 26   Download

 • Mục tiêu chính của bài 8 Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trình bày về tính chất của phúc thẩm và quyền kháng cáo, kháng nghị, quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm, xét xử phúc thẩm...

  pdf23p slow_12 26-06-2014 60 23   Download

 • Một số nhận định cho rằng tư tưởng về tăng thẩm quyền cho các cơ quan tư pháp cấp huyện đã được hình thành và phát triển từ cách đây gần nửa thế kỉ.(1) Điều đó có thể thấy rõ nếu xem xét cả quá trình hình thành và phát triển về thẩm quyền của các cơ quan tư pháp cấp huyện mà trực tiếp là của hệ thống toà án. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, hệ thống toà án nhân dân đã được hình thành với một loạt các văn bản...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 81 22   Download

Đồng bộ tài khoản