Tham số QoS

Xem 1-10 trên 10 kết quả Tham số QoS
 • Bài báo đưa ra phương pháp luận xác định các tham số QoS, phân loại các tham số và phương pháp đánh giá các tham số QoS cho các loại hình dịch vụ viễn thông khác nhau.

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 23 5   Download

 • Bài viết này đánh giá giao thức DSDV, DSR, AODV thông qua 3 thông số QoS là PDF, AED, NRL với các giá trị P khác nhau. Bài viết sử dụng NS2 với tham số biến thiên P để mô phỏng hoạt động của mạng và tính toán các thông số QoS đối với các giao thức tương ứng.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 32 6   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: - Tập trung nghiên cứu về đảm bảo chất lượng dịch vụ trên mạng IP. - Phân tích, đánh giá hai mô hình IntServ và Diffserv đối với QoS IP. - Sử dụng công cụ NS2 mô phỏng mô hình đảm bảo QoS: IntServ và DiffServ, từ đó đưa ra giải pháp cho việc đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP.

  pdf89p sunflower_1 04-09-2012 321 148   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Kĩ thuật viễn thông: Nghiên cứu phương pháp đánh giá QoE dựa trên các tham số Q0S trình bày truyền thông đa phương tiện trên nền tảng IP, các phương pháp đánh giá QoE, phương pháp đánh giá QoE dựa trên QoS.

  pdf18p qlngoc 19-05-2014 37 8   Download

 • Chương 3: Ước tính chất lượng kênh và cân bằng kênh CHƯƠNG 3 ƯỚC TÍNH CHẤT LƯỢNG KÊNH VÀ CÂN BẰNG KÊNH 3.1 Giới thiệu chương Thích nghi các thông số điều chế và các thông số của OFDM theo thông số của kênh pha đinh để có được hiệu năng QoS (BER) và thông lượng truyền dẫn cao nhất yêu cầu trước hết ta phải biết được thông số đặc trưng của kênh liên quan đến hiệu năng hệ thống. Vì vậy cần phải có các giải pháp ước tính chất lượng kênh.

  pdf9p caott6 22-05-2011 89 22   Download

 • ATM Dịch vụ Chương này giải thích và tóm tắt một loạt các khái niệm và các cơ chế, cho phép ATM để hỗ trợ nhiều loại lớn các dịch vụ. Nó trình bày các khái niệm về chất lượng dịch vụ ATM từ quan điểm dịch vụ. Nó mô tả loại QoS và các lớp học giao thông, các tham số QoS cũng như các thông số lưu lượng sử dụng trong các thiết bị ATM. Chương này cũng giải thích cơ chế quản lý giao thông cơ bản, đảm bảo yêu cầu QoS được phân phối cho khách hàng....

  pdf20p thachthaoxanh 28-08-2011 84 30   Download

 • Được giới thiệu vào tháng 6 năm 2006, OSCP thúc đẩy sự phát triển những dịch vụ đa tiện ích như IPTV và VoIP bằng việc mở rộng mạng IP và giúp những ứng dụng, dịch vụ và những thuê bao tương tác một cách thông minh với mạng. OSCP giúp cho những nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp hạ tầng đầu ngành, ISVs cùng với máy tích hợp hệ thống phát triển giao diện hoặc các ứng dụng phần mềm trực tiếp cho phiên truy nhập và danh mục kiểm soát nguồn của Juniper.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 35 5   Download

 • Trong những năm gần đây chất lượng dịch vụ (QoS) được ứng dụng ngày càng nhiều trên các mạng viễn thông nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt QoS được dùng cho các dịch vụ đa phương tiện, các dịch vụ truyền hình trên mạng viễn thông. Bài viết này trình bày một trong những tham số quan trọng của QoS là băng thông (bandwidth) và một số thuật toán về băng thông.

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 13 2   Download

 • kết cấu bài Luận văn Cao học: Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP gồm 5 chương trình bày các kiến thức về chất lượng dịch vụ trong mạng truyền thông, các thông số QoS, các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ trong mạng IP, QoS trong giao thức chuyển mạch nhãn MPLS, chất lượng dịch vụ trong mạng ATM. Mời các bạn tham khảo.

  pdf104p nguyentuanson24 02-09-2010 406 181   Download

 • Nội dung đồ án: giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây, các ứng dụng của công nghệ mạng cảm biến không dây, mô hình và phần mềm mô phỏng ứng dụng mạng cảm biến không dây, đánh giá một số tham số chất lượng dịch vụ QoS của mạng cảm biến.

  pdf100p elib_hcmute 10-12-2014 99 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản