» 

Thang Bảng Lương

 • BIỂU MẪU " ĐĂNG LÝ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG"

  Mẫu thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương dùng cho Sở lao động và thương binh xã hội

  doc 7p tuongvan 17-07-2009 13500 1815

 • Xây dựng thang bảng lương

  Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 205, mặc dù không bị bắt buộc. Không thể có một thang, bảng lương chung cho tất cả các doanh...

  pdf 4p maytreo 16-07-2010 1155 429

 • Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương

  Tài liệu tham khảo biều mẫu về Thủ tục đang ký hệ thống thang bảng lương

  doc 7p chuabietbo 17-04-2010 611 273

 • Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

  Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là...

  doc 2p pretty1 13-07-2010 563 164

 • XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

  Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh nghiệp Bước 2: Đánh giá giá trị công việc Bước 3: Phân ngạch công việc Bước 4: Thiết lập thang lương Sử dụng các thông tin thu thập được trong các bước phân tích công việc phân tích công việc, trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên môn để đánh giá giá trị công việc.

  ppt 45p nguyen_anna 24-07-2012 331 145

 • Chuyên đề tiền lương - xây dựng thang bảng lương

  Bảng lương (bảng chức danh) là bảng xác định khoảng cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc. Bài tiểu luận do nhóm sinh viên thực hiện. Nội dung bài trình bày lý thuyết về thang bảng lương; nguyên tắc xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp; các phương pháp xây dựng;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc 15p nobitaluoibieng 29-08-2014 18 8

 • Thuyết trình Chuyên đề xây dựng bảng lương

  Thuyết trình Chuyên đề xây dựng bảng lương thuộc môn chuyên đề chuyên sâu tiền lương của nhóm sinh viên thực hiện. Nội dung bài trình bày lý thuyết về thang bảng lương; nguyên tắc xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp; các phương pháp xây dựng;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt 17p nobitaluoibieng 29-08-2014 8 4

 • Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương

  Tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới Nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường Phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc

  pdf 59p banhtalong 24-07-2010 528 329

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp mới

  Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội. Chính sách tiền lương không chỉ ảnh hương trực tiếp đến đời sống của những người làm công ăn lương, đến đời sống của mọi người dân trong xã hội mà còn ảnh hưởng đến sản xuất...

  pdf 277p lanlan38 02-04-2013 82 34

 • Hệ thống thang, bảng lương

  Mẫu thang bảng lương bao gồm: - Công văn đăng ký thang bảng lương - Thang bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp - Thang bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ - Thang lương công nhân trực tiếp sản xuất - Phụ cấp lương: phụ cấp trách nhiệm, độc hại nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ

  doc 4p badkid 10-03-2009 2586 683

 • Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai...

  doc 2p pretty1 13-07-2010 1594 366

 • Hệ thống thang, bảng lương: Quy định và hướng dẫn xây dựng

  Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa những công nhân cùng nghề khi họ đảm nhiệm những công việc có mức độ phức tạp khác nhau. Mỗi thang lương gồm các bậc lương nhất định và các hệ số lương phù hợp với các bậc lương ấy. Thông thường, số bậc của thang lương và hệ số lương giữa các bậc phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất (mức độ phức...

  doc 5p owen09 13-12-2010 936 357

 • Thang bảng lương

  Thang bảng lương vị trí công việc

  pdf 1p quangman 21-10-2009 506 171

 • Đăng ký thang lương, bảng lương

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thang lương, bảng lương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 225 106

 • Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

  Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p den_huyenbi 26-07-2010 143 68

 • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 90 21

 • Đăng ký hệ thống thang, bảng lương

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghệ cao Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách...

  pdf 4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 64 20

 • Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngòai nhà nước trong các KCN Bình Dương

  Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngòai nhà nước trong các kcn bình dương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p oo_caito 31-12-2010 45 7

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ C

  Điều 1. Phạm vi áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.

  pdf 4p tuongvan 20-07-2009 4278 383

 • Đề tài " QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY "

  Hiện nay phần lớn các Doanh nghiệp nước ta đều quan tâm tới các vấn đề sau: làm thế nào để thu hút, có được lực lượng lao động với năng suất,chất lượng, hiệu quả cao. Nhưng trong quản lý Nhà nước về lao động tiền lương còn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế trả lương cũng như chưa có tài liệu...

  doc 70p vnzoomvn 17-06-2011 625 350

 • + Xem thêm 874 Thang Bảng Lương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản