» 

Thặng Dư Tiêu Dùng

 • Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng

  Lý thuyết về lợi ích Những khái niệm cơ bản 2. Giải thích đường cầu dốc xuống bằng quy luật lợi ích cận biên giảm dần 3. Thặng dư tiêu dùng Lợi ích cận biên (MU): Phản ánh mức lợi ích bổ sung thêm khi ta tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ MU=TU/ Q TU là hàm liên tục MU = dTU/dQ TU là hàm rời rạc MUn = TUn - TUn-1 Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

  ppt 17p meomeoten 06-09-2012 106 18

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cung cầu hàng hóa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2 Cung cầu hàng hóa có nội dung kiến thức cần tìm hiểu gồm: Cầu hàng hóa; Cung hàng hóa; Trạng thái cân bằng của thị trường; Trạng thái cân bằng của thị trường; Độ co giãn của cung và cầu; Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất.

  ppt 53p luongmylm 25-03-2014 31 7

 • Bài giảng Phân tích lợi ích chi phí: Bài 7 - ThS. Phùng Thanh Bình

  Dưới đây là bài giảng Phân tích lợi ích chi phí bài 7: Đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương trình bày nội dung về các vấn đề cơ bản về phân tích kinh tế dự án, thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất, thanh toán chuyển giao,... Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  ppt 90p lamtran89 11-07-2014 15 5

 • Kinh tế vi mô - Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  Nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Lợi ích (U): là sự thỏa mãn, sự hài lòng do tiêu dùng HH hay DV mang lại. Tổng lợi ích (TU): là tổng thể sự hài lòng, sự thỏa mãn do toàn bộ sự tiêu dùng HH, DV mang lại.

  ppt 19p kugin293 06-10-2013 34 2

 • Cung cầu và cân bằng thị trường

  tài liệu kinh tế học Vi mô giua1p các bạn năm các khái nhiệm như: Cung - Cầu- Trạng thái cân bằng thị trường -Độ co giãn cung và cầu - thăng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng

  pdf 27p pineapple1301 21-11-2009 1747 338

 • Tiểu luận về “Giá trị thặng dư - Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư”

  Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao...

  pdf 16p tiencuong 13-07-2009 6893 1480

 • Tiểu luận: Vận dụng giá trị thặng dư của Mác vào Việt Nam

  Kể từ khi học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng dư như: những cuộc “khủng hoảng giẫy chết” của CNTB thế giới đầu thế kỷ XX

  doc 53p hoangtu_bom_min 04-12-2009 2290 1095

 • Tiểu luận: Gía trị thặng dư sử dụng vào việc công nghiệp hoá - hiện đại hoá

  Lấy cơ sở nghiên cứu là trường phái kinh tế chính trị cổ điển, mà đại biểu chính là David Ricardo, Karx Marx và Engels đã xây dựng nên trường phái kinh tế chính trị Macxít và sau này được lênin củng cố thành kinh tế chính trị Mac - Lênin. Kinh tế chính trị Mac - Lênin đã đưa ra những luận chứng có tính chất quá độ lịch sử của chủ nghĩa tư bản và tất yếu của cách mạng xã hội chủ...

  doc 23p hoangtu_bom_min 04-12-2009 678 453

 • Tiểu luận: Giá trị thặng dư vận dụng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

  Lấy cơ sở nghiên cứu là trường phái kinh tế chính trị cổ điển, mà đại biểu chính là David Ricardo, Karx Marx và Engels đã xây dựng nên trường phái kinh tế chính trị Macxít và sau này được lênin củng cố thành kinh tế chính trị Mac - Lênin

  doc 23p photonman 28-04-2011 352 211

 • Lý thuyết chương 3 vi mô 1

  Đầy đủ lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Lợi ích (U) là sự hài long hoặc thoả mãn cảu người tiêu dùng do tiêu dung hoặc hàng hoá mang lại Tổng lợi ích (TU) là toàn bộ sự hài long do tiêu dùng tất cả các hàng hoá và dịch vụ mang lại.

  doc 9p dungnguyen0511 23-01-2011 410 130

 • Sản xuất giá trị thặng dư

  Qúa trình nhà tư bản tiêu dùng hàng hoá sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng dư có hai đặc điểm : một là, công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản ; hai là, sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

  doc 6p kimhandu 15-06-2011 224 98

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá VN số 10 - Phương pháp thặng dư

  Quy định chung: 01- Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định phương pháp thặng dư và hướng dẫn thực hiện phương pháp trong quá trình thẩm định giá tài sản. 02- Phạm vi áp dụng: Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải tuân thủ những quy định của tiêu chuẩn này trong quá trình thẩm định giá tài sản.

  doc 9p cuonginsaigon 29-09-2010 192 86

 • Đề tài " Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thăng dư"

  C. Mác đã vạch ra rằng, tư bản không hề phát minh ra lao động thặng dư, rằng: "Nơi nào mà một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những tư liệu sản xuất thì nơi đó người lao động, tự do hay không tự do, đều buộc phải thêm vào thời gian lao động cần thiết để nuôi sống bản thân mình một số thời gian lao động dôi ra dùng để sản xuất những tư liệu sinh hoạt cho người...

  doc 14p ruby_quynh 13-04-2011 163 81

 • Thẩm định dự án Bài giảng 7 CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CONSUMER PRICE INDEX (CPI)

  Thẩm định dự án Bài giảng 7 CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CONSUMER PRICE INDEX (CPI) Tháng 3 năm 2006 Lê Thi Thanh Loan CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) • Chỉ số giá tiêu dùng đo lường sự thay đổi bình quân về giá người tiêu dùng đã chi trả cho rổ hàng hóa và dịch vụ. • Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu tương đối so sánh mức độ biến động giá của rổ hàng hóa trong kỳ báo cáo so với kỳ gốc....

  pdf 5p meoheo5 13-05-2011 196 68

 • TIỂU LUẬN: Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

  Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tồn tại giái trị thặng dư trong nền kinh tế. Vậy giá trị thặng dư là...

  pdf 8p inside33 08-12-2012 142 55

 • Tiểu luận: Chủ nghĩa Mác – Lênin về giá trị thặng dư

  uận và hình thành phương pháp tư duy khoa học về các quá trình kinh tế, đã trình bày một cách sáng tỏ bản chất và nội dung của hình thái giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nổi bật trong hệ thống quan điểm của Mác là các học thuyết về giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện có liên quan. Trong đó, lợi nhuận của tư bản thương nghiệp – hay lợi nhận thu được từ quá...

  pdf 15p paradise_12 04-01-2013 152 39

 • Thực hư lãi suất cho vay tín chấp tiêu dùng

  Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, cuối năm, các ngân hàng “nở rộ” dịch vụ cho vay trả góp tiêu dùng theo hình thức tín chấp với hạn mức từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Tuy nhiên, nhìn vào các bảng thông báo sự chênh lệch, ví dụ có ngân hàng công bố lãi suất chỉ từ 0,7%-0,8%/tháng, trong khi đó có ngân hàng lại tới 1,5%/tháng. Vậy tại sao lại có chuyện này? Hiện...

  pdf 5p bibocumi13 03-11-2012 85 18

 • Tiểu luận Phạm trù giá trị thặng dư

  Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã mua sức lao động của người công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm và thu về giá trị thặng dư. Các nhà kinh ế học thường cho rằng mọi công cụ lao động, t mọi tư liệu sản xuất...

  pdf 16p xuan2013 15-01-2013 63 13

 • Tiểu luận: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

  Tiểu luận với đề tài "Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư" trình bày nội dung sau: sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

  doc 14p galaxyhehe 23-06-2014 8 3

 • Thuyết trình: Có thể cắt giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc bằng chính sách tỷ giá?

  Thuyết trình: Có thể cắt giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc bằng chính sách tỷ giá? trình bày về sơ lược các nghiên cứu, thiếp lập mô hình và sử dụng dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, giải thích nâng giá đồng nhân dân tệ tác động như thế nào trên phương diện giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu.

  pdf 35p big_12 06-06-2014 9 3

 • + Xem thêm 601 Thặng Dư Tiêu Dùng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản