Thanh ghi pc

Xem 1-20 trên 30 kết quả Thanh ghi pc
 • Số câu: 533 1. Chip vi điều khiển 8051 được sản xuất lần đầu tiên vào năm nào? Do nhà sản xuất nào chế tạo? a. 1976 – Hãng Intel b. 1976 – Hãng Motorola c. 1980 – Hãng Intel d. 1980 – Hãng Zilog. 2. Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU. a.Thanh ghi PC b. Thanh ghi IR c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển...

  pdf67p luongtam126 07-11-2012 146 56   Download

 • PHUÏ LUÏC 2 THANH GHI SFR (SPECIAL FUNCTION REGISTER) P2.1 Thanh ghi TMR0: ñòa chæ 01h, 101h. Thanh ghi 8 bit chöùa giaù trò cuûa boä ñònh thôøi Timer0. P2.2 Thanh ghi PCL: ñòa chæ 02h, 82h, 102h, 182h. Thanh ghi chöùa 8 bit thaáp cuûa boä ñeám chöông trình (PC). P2.3 Thanh ghi STATUS: ñòa chæ 03h, 83h, 103h, 183h Bit 7: IRP bit choïn bank boä nhôù döõ lieäu caàn truy xuaát (duøng cho ñòa chæ giaùn tieáp). IRP = 0: bank 2,3 (töø 100h ñeán 1FFh) IRP = 1: bank 0,1 (töø 00h ñeán FFh) Bit 6,5:RP1:RP0 hai bit choïn...

  pdf8p augi14 02-02-2012 33 8   Download

 • 1. Chip vi điều khiển 8051 được sản xuất lần đầu tiên vào năm nào? Do nhà sản xuất nào chế tạo? a. 1976 – Hãng Intel b. 1976 – Hãng Motorola c. 1980 – Hãng Intel d. 1980 – Hãng Zilog. 2. Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU. a.Thanh ghi PC b. Thanh ghi IR c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển d. ALU.

  doc67p phandinhtuong2010 12-04-2011 818 301   Download

 • Nhằm giới thiệu với các bạn một số tính năng nổi bật của MCU P89V51RD2 phục vụ cuộc thi Robocon, trong bài viết này, tôi xin đưa ra một số đề nghị về mạch nạp, mạch ứng dụng, các chức năng điều xung , Capture, giao tiếp PC qua cổng COM… để tiện lợi cho bạn trong khi sử dụng vi điều khiển này. Code của chương trình, tôi viết bằng ngôn ngữ C, qua đó, bạn thấy được tính tiện ích của C-Compiler....

  pdf17p dohongpro 29-09-2011 123 40   Download

 • Biến máy tính thành máy ghi âm Phần mềm HiQ-Recorder có khả năng “hô biến” bất kỳ chiếc máy tính thông thường nào trở thành một máy ghi âm hữu ích. Đáng ngạc nhiên hơn, phần mềm này phát hành miễn phí và chỉ “ngốn” hơn 5 Mb bộ nhớ máy tính của bạn. Phần mềm HiQ- Recorder thích hợp chạy trên các máy tính cá nhân, máy xách tay, sổ ghi chép điện tử có cài đặt các hệ điều hành Windows: Vista, XP, Win 98SE, WinMe, Win2000.

  pdf5p robben2425 08-04-2011 99 25   Download

 • Cổng máy in hay còn gọi là cổng LPT, cổng song song hoặc giao diện Centronic có mặt ở hầu hết các máy tính PC. Cấu trúc của cổng song song rất đơn giản với tám đường dẫn dữ liệu, một đường dẫn mass chung, bốn đường dẫn điều khiển để chuyển các dữ liệu tới máy in và năm đường dẫn trạng thái để truyền các thông tin về trạng thái của máy in ngược trở lại máy tính. Tất cả các đường dẫn của cổng này đều tương thích TLL....

  ppt41p chumvolum 24-10-2012 57 10   Download

 • Cấu trúc rẽ nhánh – Vòng lặp JMP ; (near jump). Kiểu này nhảy tùy ý trong phạm vi segment. Ví dụ: JMP Calculate JMP FAR PTR ; (far jump). Kiểu này nhảy đến bất kì chỗ nào. Ví dụ: JMP FAR PTR Calculate JMP ; (near indirect jump). Khi thực hiện, thanh ghi PC sẽ được gán bằng giá trị lưu tại địa chỉ này. Có thể kết hợp dùng với định vị chỉ số. Ví dụ: myPointer DW Prepare, Calculate, Check, Output ... MOV BX, 2 ; chỉ số trong mảng con trỏ...

  pdf13p cnkbmt8 26-10-2011 37 7   Download

 • Ứng dụng : Thiết lập giá trị cho các thanh ghi làm biến số trước khi chạy một chương trình nào đó. Chú ý : không nạp giá trị cho cặp thanh ghi HL trong trường hợp này (chương trình phím PC làm thay đổi HL). Thiết lập, xóa các cờ trước khi chạy chương trình Lưu trữ kết quả của chương trình vào các thanh ghi, để kiểm tra sau khi chạy xong chương trình Kiểm tra các cờ sau khi thực hiện các lệnh số học và logic ...

  pdf11p phuoctam37 11-07-2011 37 3   Download

 • Mời các  bạn tham khảo bài giảng Chương 3: Tập lệnh PIC16F8xx sau đây để nắm bắt những kiến thức về cấu trúc của lệnh PIC16F8xx; tập lệnh; các chỉ dẫn lệnh và trình biên dịch. Đây là những kiến thức mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm, ngoài ra các bạn quan tâm đến tập lệnh PIC16F8xx cũng có thể tham khảo tài liệu này. 

  pdf64p hakilukos 11-05-2015 46 7   Download

 • Tập thanh ghi Các thanh ghi chính – A, B, R0 to R7 : 8 bit registers – DPTR : [DPH:DPL] 16 bit register – PC : Program Counter (Instruction Ptr) 16bits – 4 sets of R0-R7 – Stack pointer SP – PSW Program Status Word (Flags) Carry CY, Aux Carry AC, Reg Bank selector, Overflow, Parity – Special Function Registers (SFRs) Timers, Interrupt (enable, priority), Serial port, power Electrical Engineering 2 1 .

  pdf22p hung_ee 31-05-2012 172 58   Download

 • Kiến trúc máy tính bao gồm: kiến trúc PC, CPU, qui trình thực hiện lệnh, tổ chức bộ nhớ, tổ chức thanh ghi, máy ngữ và hợp ngữ, cách viết trình hợp ngữ, một số lệnh đơn giản, chạy trình hợp ngữ

  pdf0p bacuong2205 21-01-2012 163 65   Download

 • Cấu tạo Vi xử lý 8085A gồm 3 phần: Đơn vị số hoc-logịc, các thanh ghi và đơn vị điều khiển. Các thanh ghi trong 8085A được chia ra như sau: Bộ đếm chương trình (PC) và con trỏ ngăn xếp (SP): là hai thanh ghi có độ dài 16 bit nên Vi xử lý có thể truy xuất được một lượng ô nhớ là 216 = 65536 byte hay 64Kbyte. Bộ tích luỹ (Accummulator): Có ký hiệu là A, độ dài 8 bit. Đây là thanh ghi quan trọng nhất trong Vi xử lý, hầu hết các quá trình...

  pdf11p chungtinh_viem 21-08-2010 120 48   Download

 • Thiết kế một chip MIPS single-cycle đơn giản để thực thi các lệnh LW, SW, J , JR, BNE, XORI, SLT, ADD, SUB trong một chu kỳ lệnh.Dùng bộ đếm chương trình PC lấy địa chỉ lệnh trong bộ nhớ lệnh ( Instruction Memory), và cập nhật PC đến giá trị tiếp theo. Giải mã lệnh bằng cách gửi cái OPCODE vào khối CONTROL.(Đọc giá trị các thanh ghi từ REGISTER FILE). Thực thi lệnh

  doc14p tienthanhkt09 25-02-2013 61 23   Download

 • điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm, quét hoặc, trừ trường hợp được phép quy định trong điều 107 hoặc 108 của Hoa Kỳ năm 1976 Đạo luật Bản quyền , mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của Nhà xuất bản, hoặc ủy quyền thông qua thanh toán phí cho mỗi bản sao thích hợp cho Trung tâm Bản quyền giải phóng mặt bằng

  pdf39p banhbeo8 22-11-2011 35 8   Download

 • Tất cả các máy vi tính IBM họ PC hoặc các máy vi tính tương thích IBM đều sử dụng µP Intel họ iAPX. Bảng 2.1 liệt kê các đặc tính cơ bản của một số µP của Intel trong đó 80486 chứa một bộ điều khiển cache tích hợp và 8 KB RAM tĩnh, Pentium chứa cache 16 KB RAM tĩnh. Bảng 2.1: Kiến trúc các µP của Intel 8 bit, 16 bit và 32 bit ĐẶC TÍNH Bus địa chỉ (số bit) Đường dữ liệu nội (số bit) Tốc độ (MHz) Thanh ghi đến thanh ghi (µs/word) Đáp ứng...

  pdf22p nguoivt21 25-07-2010 36 7   Download

 • Phân vùng ổ cứng trên Windows 8 không mất dữ liệu .Việc chia đĩa cứng thành một hoặc nhiều nhiều phân vùng (partition) giúp người dùng cài đặt thử một hệ điều hành mới trên PC mà không bị ghi đè lên hệ điều hành cũ. Ngoài ra việc tạo thêm các phân vùng mới trên hệ thống giúp người sử dụng dễ dàng quản lí, sao lưu dữ liệu. Để làm được điều này trên Windows 8, bạn không cần cài đặt thêm bất kì phần mềm nào.

  pdf9p thuymonguyen88 30-07-2013 53 4   Download

 • Để vi xử lý giao tiếp với những thiết bị bên ngoài, người ta thường dùng vi mạch giao tiếp 8255A, vi mạch này có khả năng giao tiếp rất rộng, vừa có thể xuất dữ liệu, vừa có thể nhận dữ liệu tùy theo người lập trình điều khiển bằng cách thay đổi t`ông số của thanh ghi điều khiển.Sơ đồ chân và sơ đồ logic của vi mạch 8255A được thể hiện qua hình vẽ:PA3 PA2 PA1 PA0 RD\ CS\ GND A1 A0 PC 7 PC 6 PC 5 PC 4 PC 0 PC 1 PC 2 PC...

  pdf10p phuoctam48 04-08-2011 34 2   Download

 • Trình tự thực hiện chương trình trong ROM. Sau khi nạp chương trình vào ROM thông qua bộ đốt ROM hay cổng COM, Chương trình sẽ có địa chỉ bắt đầu từ 0000h. Để xác định vị trí lệnh thực hiện bộ vi điều khiển sử dụng thanh ghi chương trình(bộ đếm chương trình PC), thanh ghi này có độ dài 16 bit. Khi 8051 được bật nguồn, bộ đếm chương trình PC có nội dung 0000h. Lúc này chương trình sẽ nạp lệnh trong ROM có địa chỉ 0000h.

  pdf10p phuoctam53 17-08-2011 23 2   Download

 • Việc thực hiện chức năng giao tiếp trong cad? được vi mạch 8255 đảm nhận. Các tín hiệu ghi và đọc /ỈO và /IOW được nối trực tiếp đến các chân tương ứng ở vi mạch 8255. Cũng như vậy đối với đường dẫn Rết của rãnh cắm PC được dẫn đến chân Rết tương ứng của vi mạch 8255. Trong cad? có bộ giải mã địa chỉ, địa chỉ có thể được chọn bằng các chuyển mạch DIP. Địa chỉ cơ bản chính là địa chỉ bắt đầu của cad?.

  pdf5p chungtinh_viem 21-08-2010 97 30   Download

 • Máy tính của bạn có thể ghi lại các chương trình truyền hình yêu thích nhờ sự hỗ trợ của thiết bị gắn ngoài. Bạn có thể thoải mái lưu trữ rồi xem lại trên TV, điện thoại hay máy tính bảng. .Muốn biến máy tính (PC) Windows 7 trở thành thiết bị ghi hình kỹ thuật số (DVR - Digital Video Recoder) không giới hạn về dung lượng lưu trữ và không tốn phí hàng tháng? Ba sản phẩm mới sẽ truyền dẫn tín hiệu TV độ nét cao đến PC của bạn mà không cần sử dụng card TV....

  pdf7p hoatra_1 27-10-2012 54 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản