Xem 1-20 trên 5635 kết quả Thanh khoản
 • RRTK xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng …

  ppt20p diemanh 11-03-2009 1579 651   Download

 • 1. Bản chất của rủi ro thanh khoản (RRTK) Khái niệm Nguyên nhân Sự cần thiết phải quản trị RRTK 2. Nội dung quản trị RRTK Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK Đo lường RRTK Biện pháp quản trị RRTK 3. Thực tế quản trị RRTK tại các NHTM Việt Nam

  pdf32p hivu69 19-05-2011 579 323   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày tổng quan về quản trị rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM, thực trạng và 1 số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM Việt Nam.

  pdf82p bidao13 19-07-2012 540 290   Download

 • Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại được xem như khả năng tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Như vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền …

  pdf28p truonglong_bmt 16-06-2012 571 263   Download

 • Rủi ro thanh khoản xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền , rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng ...

  ppt20p mrbinhson89 29-10-2010 439 197   Download

 • Kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi, bước ra khỏi cuộc khủng hoảng “dưới chuẩn” bùng phát từ tháng 8 năm 2007. Chúng ta đã rút ra được không ít những bài học từ cuộc khủng hoảng này, một trong số đó là việc rủi ro thanh khoản đã bị đánh giá thấp.

  pdf146p nhanma1311 08-12-2012 354 186   Download

 • RRTK xảy ra khi cung về tiềnít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đếnkhả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cáchnhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàngkhông đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạnthanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt.

  pdf20p wexkat 03-04-2012 369 165   Download

 • Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được, nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất.

  pdf14p muaythai5 24-08-2011 352 164   Download

 • Làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng trong các ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá năng lực quản trị rủi ro thanh khoản thông quan thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam.

  pdf99p one_12 10-01-2014 210 131   Download

 • Với tư cách là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặc biệt nên ngân hàng không thể tránh khỏi rủi ro khi kinh doanh. Mà một trong những rủi ro quan trọng nhất trong kinh doanh ngân hàng là rủi ro thanh khoản. Hay nói cách khác là mất khả năng thanh toán.

  pdf64p hotmoingay5 18-01-2013 200 114   Download

 • Khóa luận: Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung làm rõ các vấn đề về lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; phân tích và đánh giá tình hình rủi ro thanh khoản và thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; đưa ra các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản.

  pdf98p langtuthangpro 20-05-2014 180 110   Download

 • Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu, loại hình gia công xuất khẩu lâu nay được tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, tình trạng tồn đọng hợp đồng gia công chưa thanh khoản hiện nay đang cần xem xét, bởi đây là mắt xích quan trọng để quản lý loại hình này.

  doc2p kieutram 09-03-2010 347 108   Download

 • (BQ)Rủi ro thanh khoản và công tác quản lý thanh khoản đã trở thành tâm điểm của công chúng trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Mỹ, khi mà sự can thiệp của nhà nước trên quy mô lớn chưa từng có là điều cần thiết để tránh sự sụp đổ của hệ thống tài chính.

  pdf505p namde02 15-03-2013 203 107   Download

 • Giảm phát và Bẫy Thanh khoản Nội dung 1. Các khái niệm cơ bản và nghiên cứu điển hình 2. Bẫy thanh khoản kéo theo giảm phát 3. Giảm phát dẫn đến bẫy thanh khoản 4. Giải pháp gì nhằm xử lý các trục trặc này

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 189 89   Download

 • Định nghĩa và sự mở rộng các khái niệm của tính thanh khoản: Như Crockett đã nói: “Tính thanh khoản dễ nhận ra hơn là định nghĩa nó”. Định nghĩa thanh khoản mang tính trừu tượng và đòi hỏi sự tư duy cao. Theo dòng lịch sử, thanh khoản đã song hành với sự phát triển của …

  pdf86p nhanma1311 28-12-2012 141 64   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số biện pháp phát triển hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VP bank trình bày rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản. Thực trạng rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VP bank. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VP bank.

  pdf124p sms_12 07-05-2014 116 59   Download

 • Thuyết trình: Tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 nêu tổng quan về thanh khoản ngân hàng, bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008 - 2012. Thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM giai đoạn 2008 - 2012.

  ppt30p green_12 12-05-2014 111 52   Download

 • Thanh khoản là khả năng thanh toán những hóa đơn đáo hạn bằng tiền mặt của công ty. Sau đây là bảy cách thức nhanh gọn và dễ dàng giúp bạn cải tiến tính thanh khoản của công ty mình:

  doc0p hoangtrung 12-03-2009 232 45   Download

 • Những bài học nhãn tiền ở nước Mỹ, châu Âu mới đây và liên hệ với thực tiễn Việt Nam trong những ngày qua thì vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro đạo đức trở nên rất đáng lưu tâm.

  pdf16p tab_12 29-07-2013 169 43   Download

 • Tiểu luận: Giảm phát và bẫy thanh khoản nhằm trình bày về tổng quan về giảm phát và bẫy thanh khoản, quan hệ giữa giảm phát và bẫy thanh khoản, kinh nghiệm ở một số nước Nhật Bản – một thập niên bị đánh mất, thực trạng giảm phát và bẫy thanh khoản tại Việt Nam hiện nay.

  pdf35p orange_12 04-06-2014 73 40   Download

Đồng bộ tài khoản