Thanh niên nông thôn

Xem 1-20 trên 75 kết quả Thanh niên nông thôn
 • Thanh niên nông thôn ra các thành phố lớn tìm việc làm, dù họ không có trình độ tay nghề cao, đang là một xu hướng khá phổ biến hiện nay. Lý do chính thúc đẩy thanh niên nông thôn ra thành phố tìm kiếm việc làm là để nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Tham khảo nội dung bài viết "Vài nét về thực trạng việc làm theo thời vụ của thanh niên nông thôn tại các thành phố" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf9p thuytct36 25-02-2016 30 11   Download

 • Bài viết "Một số biểu hiện lối sống của thanh niên nông thôn hiện nay" trình bày về một số biểu hiện lối sống của thanh niên nông thôn hiện nay như yêu nước, có ý chí lập thân, lập nghiệp, có biểu hiện của lối sống hiện đại nhưng vẫn coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc,... Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf16p thuytct36 25-02-2016 19 8   Download

 • Nghiên cứu này làm rõ thanh niên nông thôn có nhiều lựa chọn trong giáo dục: các bậc trong hệ thống giáo dục chính quy, giáo dục phi chính quy, giáo dục truyền thống,… Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy thực trạng học vấn của thanh niên nông thôn vẫn còn thấp và chênh lệch cao so với yêu cầu của thị trường lao động.

  pdf9p nganga_05 25-09-2015 9 3   Download

 • Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn" dưới đây.

  pdf11p thuytct36 25-02-2016 12 1   Download

 • Việc làm là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của thanh niên tuy nhiên đối với thanh niên nông thôn việc làm lại chưa mang lại cho họ tâm trạng tích cực. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tâm trạng của thanh niên nông thôn với vấn đề việc làm" dưới đây.

  pdf9p thuytct36 25-02-2016 24 3   Download

 • Lựa chọn nghề nghiệp là một xử sự xã hội của con người, đối với thanh niên vấn đề này càng đặc biệt quan trọng. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được nguyện vọng nghề nghiệp và mong muốn thoát ly trong thanh niên nông thôn hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nguyện vọng nghề nghiệp và mong muốn thoát ly trong thanh niên nông thôn hiện nay" dưới đây.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 2 1   Download

 • Nắm vững khoa học kỹ thuật và việc áp dụng những khoa học kỹ thuật là hoạt động sản xuất đang là một đòi hỏi cấp thiết đối với tầng lớp thanh niên nông thôn. Vậy vì sao thanh niên nông thôn chưa ham thích khoa học kỹ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vì sao thanh niên nông thôn chưa ham thích khoa học kỹ thuật" dưới đây để giải đáp thắc mắc trên.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 7 2   Download

 • Quá trình đẩy mạnh sự chuyển đổi cơ cấu lao động - nghề nghiệp ở nông thôn theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, và chuyên môn hóa nghề nghiệp trong thời gian tới đây sẽ không có sự tham gia của nhóm cư dân thanh niên. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Thực trạng lao động nghề nghiệp và một số vấn đề xã hội của thanh niên nông thôn".

  pdf0p songcochat 18-05-2016 27 7   Download

 • Do trình độ thanh niên nông thôn còn thấp, tay nghề thấp, những người có trình độ thì nếu quay về cũng không có môi trường phát huy tay nghề đầy đủ.

  doc4p tqminh_csp 09-05-2011 258 100   Download

 • Việc làm nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, dân tộc và của toàn nhân loại nói chung. Có thể nói, hiệu quả của việc giải quyết việc làm gắn liền với sự tồn tại bền vững của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề giải quyết việc làm cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn...

  pdf112p intel1212 04-12-2012 152 59   Download

 • Nhận thức các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp của thanh niên nông thôn làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Qua nghiên cứu cho thấy HSTHCS tham gia các công việc ở trường, lớp và trong nhóm bạn khá tích cực.

  pdf10p butmauluc 31-08-2013 52 7   Download

 • Bài dự thi: Vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới phân tích vai trò của thanh niên và đưa ra các hoạt động thiết thực của thanh niên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

  doc4p from227799 26-07-2014 194 54   Download

 • Việc làm nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, dân tộc và của toàn nhân loại nói chung. Có thể nói, hiệu quả của việc giải quyết việc làm gắn liền với sự tồn tại bền vững của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề giải quyết việc làm cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh:...

  pdf124p buiduong_1 11-12-2012 131 52   Download

 • Bài viết "Tác động của các yếu tố cá nhân và gia đình đến tình trạng học vấn của trẻ em và thanh niên ở nông thôn" giới thiệu đến các bạn tình trạng học sinh bỏ học và lý do học sinh bỏ học, khác biệt của tình trạng giáo dục theo các chỉ báo nhân khẩu và đặc điểm hộ gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 32 3   Download

 • Lối sống mới của xã hội xã hội chủ nghĩa chúng ta được thanh niên nông thôn hiện nay tiếp thu và thực hiện như thế nào? Để góp phần giải đáp vấn đề này việc phân tích số liệu điều tra thực nghiệm về đời sống văn hóa của thanh niên tại một xã thuộc tỉnh Thái Bình có thể cung cấp cho ta những thông tin xã hội đáng chú ý.

  pdf5p tangtuy11 14-05-2016 18 1   Download

 • Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn do NXB Thanh niên ấn hành giúp các bạn thanh niên tìm hiểu về khái niệm, bản chất và xu hướng phát triển của công nghệ sinh học, các tác động về kinh tế xã hội, thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra trước Việt Nam trước xu thế phát triển của công nghệ sinh học.

  pdf280p ktct_1669 23-04-2012 358 129   Download

 • Trong những năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất cao và ổn định. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,5%, cao nhất trong 10 năm vừa qua. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng theo cũng như đời sống của họ luôn được cải thiện, thị trường hàng hoá đa dạng vì thế xu hướng tiêu dùng của người dân ngày càng nhiều hơn, nhất là tầng lớp thanh niên.

  pdf65p songngu1311 07-12-2012 96 50   Download

 • Thanh niên cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như sự phân hóa giàu nghèo, những biểu hiện xuống cấp của văn hóa xã hội, lối sống thực dụng chạy theo vật chất coi thường các giá trị văn hóa... Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đô thị ngày càng tăng, thanh niên nông thôn ngày càng thiếu việc làm; số lao động trẻ chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao (tỷ lệ thanh niên đã qua đào tạo chỉ chiếm khỏang hơn 15 %).

  pdf6p xuankhuong 09-09-2009 281 46   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu, tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề của thanh niên, coi trọng công tác hướng nghiệp và chuẩn bị lao động nghề nghiệp đối với những thế hệ học sinh, sinh viên cho phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ...

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 109 38   Download

 • Bí quyết giúp nhà nông làm giàu của NXB Thanh niên nội dung gồm 3 phần. Phần trình bày về những nghề cần ít vốn lại dễ làm giàu. Phần 2 chia sẻ bí quyết làm giàu bằng nghề nông. Phần ba là một số phương pháp phòng trị bệnh vật nuôi, cây trồng đơn giản.

  pdf167p lalan38 28-03-2013 114 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản