Thanh tra bộ tư pháp

Xem 1-20 trên 341 kết quả Thanh tra bộ tư pháp
 • Quyết định 1747/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 59 1   Download

 • Quyết định 1747/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp

  pdf7p 1huutri 06-08-2009 156 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Tư pháp

  pdf4p meohamngu 10-01-2011 65 5   Download

 • Tổ chức và hoạt động thanh tra hiện nay được thực hiện trên cơ sở Luật Thanh tra năm 2004 và các văn bản có liên quan như Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998... Tổ chức và hoạt động thanh tra hiện nay được thực hiện trên cơ sở Luật Thanh tra năm 2004 và các văn bản có liên quan như Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2006), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2007)... với những mảng hoạt động chủ yếu về công tác...

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 119 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 46/2005/nđ-cp về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 78 10   Download

 • Thông tư hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

  pdf17p neokg09 27-08-2010 546 31   Download

 • Thông tư 17/2009/TT-BYT về hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf7p lawtttotung1 29-10-2009 182 26   Download

 • Trước những yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngành kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đổi mới toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn hai chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

  pdf215p lanlan38 02-04-2013 56 20   Download

 • Thanh tra toàn diện trường THPT thực chất là một đợt kiểm tra tổng thể toàn diện để đánh giá và tư vấn thúc đẩy, giúp trường cũng như giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và nhân dân giáo phó. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Vài biện pháp giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên bộ môn Ngữ Văn bậc trung học phổ thông”.

  pdf15p thivuhuong 18-05-2014 59 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 70 9   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nội dung tập huấn Thanh tra năm 2011 về Giám định tư pháp do Đỗ Đình Rô biên soạn để nắm bắt những kiến thức về: hoạt động giám định tư pháp; các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giám định tư pháp; trình tự thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp, tiếp nhận giám định, tổ chức giám định, kết luận giám định tư pháp; Một số vấn đề về giám định lại; Kinh nghiệm giám định tư pháp và một số vấn đề c...

  ppt16p thuytrang_1 30-11-2014 49 8   Download

 • Quyết định số 1747/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  pdf6p lawttnh4 11-11-2009 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO THANH TRA BỘ XÂY DỰNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 34 3   Download

 • Thông tư số 556/2007/TT-TTCP về hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại quốc hội, hội đồng nhân dân do Thanh tra Chính phủ ban hành.

  pdf10p lawqds1 09-12-2009 81 2   Download

 • Thông tư số 1118/TT-TTNN về việc hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay do Thanh Tra Nhà Nước ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 72 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

  pdf19p inoneyear 09-04-2010 325 37   Download

 • Nghị định số 41/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính Phủ ban hành

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 202 33   Download

 • Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawtttotung1 29-10-2009 218 19   Download

 • Quyết định 61/2003/QĐ-BNN về việc ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf26p lawtttotung2 29-10-2009 64 11   Download

 • Quyết định số 1166/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  pdf10p lawtttotung1 29-10-2009 79 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản