Thanh tra bộ y tế

Xem 1-20 trên 177 kết quả Thanh tra bộ y tế
 • Bài giảng Những quy định của Luật thanh tra áp dụng trong lĩnh vực y tế trình bày những điều cần biết, các văn bản cần biết, nguyên tắc hoạt động của thanh tra, các hình thức tổ chức thanh tra ở các cơ sở trong ngành y tế, quan điểm về công tác thanh tra y tế, tổ chức thanh tra y tế, thanh tra dược, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra Bộ Y tế,... Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Y.

  pdf19p taobien 02-06-2014 64 13   Download

 • Quyết định số 589-BYT/QĐ về việc quy định nhiệm vụ các vụ, văn phòng và thanh tra Bộ Y tế do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

  pdf14p truongvu 10-10-2009 31 3   Download

 • Điều 1. Cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3.

  pdf1p thanhan 23-09-2009 72 13   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định thời hạn. Đối tượng thực hiện:

  pdf6p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 45 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối tượng thực hiện: Tất cả

  pdf6p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 39 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học đào tạo, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Hải quan.

  pdf8p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 92 22   Download

 • Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf32p lawttyt6 30-11-2009 47 7   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ TTB&CTYT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ TTB&CTYT Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh.

  pdf5p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 62 6   Download

 • Quyết định số 41/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf4p lawttyt1 30-11-2009 69 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết kông quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. ...

  pdf6p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 33 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf6p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 31 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính tố cáo trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thông điệp dữ liệu

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 41 2   Download

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng

  pdf4p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 54 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Dược Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 06 tháng Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí đăng ký vắc xin, sinh phẩm. 1.500.000 VND Quyết định số 59/2008/QĐBTC...

  pdf5p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 37 2   Download

 • Quyết định số 108/2001/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf28p lawttyt9 30-11-2009 42 1   Download

 • Quyết định số 589-BYT/QĐ về việc quy định nhiệm vụ các vụ, văn phòng và thanh tra Bộ Y tế do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

  pdf1p lawttyt11 30-11-2009 27 1   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf5p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 37 1   Download

 • Tên thủ tục hành chính: Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193416-TT.

  pdf7p hoacuc_tim 21-07-2012 97 13   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

  pdf8p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 47 3   Download

 • Năm 1995, theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường bắt đầu các hoạt động xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ YTCC. Từ năm 1996, Trường đã cộng tác với nhiều chuyên gia quốc tế, lần đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng cách tiếp cận mới: “Đào tạo YTCC gắn liền với thực địa” (Public Health School Without Wall - PHSWOW) và trở thành thành viên của mạng lưới các cơ sở đào tạo PHSWOW quốc tế.

  pdf30p truongthiuyen14 14-07-2011 305 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản