Thành tựu y sinh 2010

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thành tựu y sinh 2010
  • Tham khảo tài liệu 'giải nobel y sinh học 2010 vinh danh người đem niềm vui cho người vô sinh', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf10p snailssmall1 13-05-2011 54 5   Download

  • Câu 1 ( 2,0 điểm). Sự kiện quan trọng nhất của tiến trình lịch sử Việt Nam 1919 – 1930 là gì? Phân tích ý nghĩa của sự kiện đó? Câu 2 ( 1, 5 điểm). Vì sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến vào ngày 18, 19 tháng 12 năm 1946 ? Câu 3 ( 4 điểm) Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện như thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975? Câu 4. (2,5 điểm) Hoàn cảnh, nội dung và thành tựu của công cuộc...

    pdf1p hoctot_1 28-02-2012 36 8   Download

  • Mục tiêu học tập của bài giảng này gồm có: Trình bày được hoàn cảnh ra đời và nội dung của chương trình làm mẹ an toàn trên toàn cầu, mô tả được nội dung về Kế hoạch quốc gia về làm mẹ an toàn ở Việt nam giai đoạn 2003 - 2010; đánh giá được một số thành tựu đạt được của KHQG về làm mẹ an toàn. Mời các bạn tham khảo.

    ppt49p tangtuy20 27-07-2016 33 8   Download

Đồng bộ tài khoản