» 

Thất Nghiệp

 • Tiểu luận “Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam”

  Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu...

  pdf 25p trungtri 09-07-2009 8251 1849

 • Tiểu luận "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p thainhatquynh 10-07-2009 5123 575

 • Tiẻu luận: Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

  doc 22p mrlongqb 10-04-2010 758 485

 • Đề án "Bảo hiểm thất nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế"

  Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động. Trong quá trình thực hiện, chế độ BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động. Trong các chế độ của hệ thống BHXH có chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Mục đích của chế độ này là trợ giúp về mặt...

  pdf 29p nhattruong 16-07-2009 1010 479

 • Chuyên đề kinh tế: tình hình thất nghiệp ở Việt Nam

  Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế vĩ mô ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến mọi người. Thất nghiệp đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống giảm đi, tâm lý căng thẳng,... vì vậy có lẽ không ngạc nhiên lắm khi thấy thất nghiệp thường là chủ đề tranh luận giữa các nhà kinh tế cũng như những người lập chính sách kinh tế vĩ mô.

  doc 20p hvloc673 26-09-2011 980 473

 • Thực trạng tình hình thất nghiệp

  Bỏ qua bất bình đẳng xã hội, tội phạm hay bạo lực, giờ đây, nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất đang hoành hành trên toàn thế giới lại chính là vấn đề không thể kiếm được việc làm và hiện tượng thất nghiệp ngày càng tăng. Thất nghiệp trở thành mối quan tâm nóng bỏng toàn cầu, vượt xa mọi vấn đề lo lắng thông thường khác, kể cả cái đói nghèo, nhất là khi khủng hoảng kinh tế, tài...

  doc 11p thangkho_155 15-03-2011 817 448

 • Đề tài " thất nghiệp ở Việt Nam "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " thất nghiệp ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p tieutaydoc 03-08-2010 720 409

 • Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Tham khảo tài liệu 'thất nghiệp và việc làm ở việt nam', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 24p buiduongson3 08-05-2010 731 392

 • Luận văn: “Phân tích mối quan hệ thất nghiệp ,lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế ,đồng thời minh họa trên số liệu thực tế của Việt Nam những năm gần đây"

  Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang trên đà phát triển rực rỡ, chúng ta ngày càng thấy được tầm quan trọng của vấn đề tăng trưởng kinh tế và lạm phát,thất nghiệp. Đó là ba vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả của quá trình phát triển kinh tế trong nhiều thập kỉ qua và trong hiện tại ,lẫn tương lai của mỗi đất nước sau này. Mối quan...

  doc 27p holo_buon 06-05-2011 670 366

 • Đề tài: Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quốc gia. Cũng vì thế còn có những quan niệm khác nhau về nội dung và phương pháp tính toán để nó có khả năng biểu hiện đùng và đầy đủ đặc điểm nhiều vẻ của tình trạng thất nghiệp thực tế, đặc biệt là các nước đang phát triển.

  doc 24p ngoctam_ntu 29-08-2011 797 366

 • Tiểu luận triết học - Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ...

  doc 24p lamvulinh 21-12-2009 531 358

 • Tiểu luận " Những vấn đề cơ bản của thất nghiệp "

  Trong quá trình công nghiệp hóa ,hiện đại hóa của nước ta hiện nay có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đời sống ,xã hội.Tuy nhiên,cùng với nhưng thành tựu mà nhà nước ta đã đạt được thì vẫn con nhiều nhưng vấn đề cần được khắc phục ,giải quyết.Đời sông của nhân dân ngày càng được nâng cao ,kinh tế của hộ cá thể ngày càng ổn đinh.và...

  doc 24p doanhuan87 03-08-2010 581 320

 • Chương 5: THẤT NGHIỆP

  Nội dung của chương: Khái niệm và đo lường thất nghiệp. Phân loại thất nghiệp.Thất nghiệp tự nhiên. Thất nghiệp tạm thời. Thất nghiệp cơ cấu. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển. Thất nghiệp chu kỳ Tác động cuả thất nghiệp: Tác động của thất nghiệp tự nhiên. Tác động của thất nghiệp chu kỳ.

  ppt 68p thehungmk3k 10-10-2010 769 315

 • Tiểu luận: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp đối với tình trạng thất nghiệp ở Việt nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất

  pdf 25p tengteng11 13-12-2011 567 250

 • Bài tiểu luận: Tình trạng thất nghiệp

    Thất nghiệp, trong kinh tế học, là tình trạng người lao động muốn có   việc làm mà không tìm được việc làm 

  doc 28p vothid 10-04-2011 526 234

 • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP-CHƯƠNG V

  Điều 80. Đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối người lao động quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của61 Luật này. Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đã đóng bảo hiểm thất...

  pdf 3p alibabava40tencuop 01-10-2009 746 229

 • HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp

  doc 7p quochoanvss 18-07-2010 473 215

 • Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp"

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp "thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 12p mrlongqb 10-04-2010 472 204

 • Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Tài lieuj tham khảo Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  pdf 2p den_huyenbi 26-07-2010 827 196

 • Đề tài " thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " thất nghiệp và việc làm ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p kungfu_gautruc 20-07-2010 352 175

 • + Xem thêm 4700 Thất Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản