Thẻ chân trắng spr

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thẻ chân trắng spr
  • Cùng với việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng hiện nay, chúng ta đang dần quen với hai cụm từ Tôm sạch bệnh (SPF = Specific Pathogen Free) và tôm kháng bệnh (SPR = Specific Resistance). Vậy thì như thế nào gọi là SPF và SPR. Nhận định về chúng như thế nào cho đúng. Có những điều gì cần biết để khắc phục các yếu điểm của SPF & SPR.

    pdf15p oceanus75 29-01-2013 27 10   Download

  • Cùng với việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng hiện nay, chúng ta đang dần quen với hai cụm từ Tôm sạch bệnh - SPF và tôm kháng bệnh - SPR. Vậy thì như thế nào gọi là SPF và SPR? Nhận định về chúng như thế nào cho đúng? Có những điều gì cần biết để khắc phục các yếu điểm của SPF & SPR? 1. Tôm sạch mầm bệnh (SPF = Specific Pathogen Free) Tình trạng sạch mầm bệnh thể hiện rằng con tôm đó đã trải qua một quá trình kiểm dịch và sàng lọc bệnh...

    pdf9p maket1311 19-10-2012 46 9   Download

  • 1. Tôm sạch mầm bệnh (SPF = Specific Pathogen Free) Tình trạng sạch mầm bệnh thể hiện rằng con tôm đó đã trải qua một quá trình kiểm dịch và sàng lọc bệnh nghiêm ngặt khẳng định rằng chúng không có những mầm bệnh nhất định mà người nuôi quan tâm.

    pdf5p nkt_bibo44 09-02-2012 44 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản