Thể chế

Xem 1-20 trên 30015 kết quả Thể chế
 • Môn học này có tên gọi là Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế. Chúng ta sẽ cố gắng đạt nhiều mục tiêu trong môn học này. Thứ nhất, môn học sẽ giúp học viên làm quen với chính sách công như một chuyên ngành đào tạo. Chúng ta học gì trong ngành chính sách công? Vì nó nói về chính sách nên một phần chính sách công phải ít nhất đề cập đến hành động của chính phủ.... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf45p meoconlylom 04-07-2011 732 298   Download

 • HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM PERFECTING THE STATUTE OF SOCIALISTORIENTED MARKET ECONOMY OF VIETNAM LÊ THẾ GIỚI Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử.

  pdf14p samsara246 25-05-2011 620 185   Download

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn.

  pdf14p newbievnx 29-05-2011 553 177   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p akvevn 29-05-2011 705 178   Download

 • HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỂ CHẾ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM ThS. NGUYỄN THỊ THANH HOA Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo đề cập tới hiện trạng về thể chế an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam cũng như vai trò của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) và Ban An toàn Giao thông (BATGT) tại các cấp, từ đó đề xuất một số giải pháp mang...

  pdf8p linhdan05016 28-01-2011 470 141   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 4 với nội dung Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf11p meoconlylom 04-07-2011 140 53   Download

 • Kinh tế học thể chế là một chuyên ngành đang ngày càng giành được ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Nó từng được ví như cuộc cách mạng Copernic trong kinh tế học. Tuy nhiên, ở Việt Nam chuyên ngành này lại hầu như chưa được nhiều người biết đến.

  pdf518p cloudle 18-07-2013 201 55   Download

 • Đề tài: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" đề cập đến các khái niệm về thể chế kinh tế, thể chế kinh tế thị trường, cải cách thể chế kinh tế. Từ đó đi đến phân loại thể chế kinh tế thị trường, di sâu vào phân tích, so sánh giữa thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và định hướng tư bản chủ nghĩa.

  doc23p qiuhong_vn 18-10-2014 184 67   Download

 • Các thể chế và nền kinh tế thị trường Thể chế là gì? • Hodgson: “Những hệ thống qui luật xã hội được thiết lập và phổ biến, kiến tạo nên các mối tương tác xã hội.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 132 42   Download

 • Kinh tế học thể chế cũ và mới Thorstein Veblen, 1857-1929 Cha đẻ của chủ nghĩa thể chế Hoa Kỳ, ông bác bỏ ý tưởng cho rằng con người luôn tối đa hóa thỏa dụng một cách có lý trí, thay vào đó ông tập trung vào những nhu cầu tâm lý phi lý mà chúng ta đã thừa hưởng từ những tương tác xã hội hàng ngàn năm qua.

  pdf4p meoconlylom 04-07-2011 80 30   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 7 với chủ đề về mô hình thị trường cạnh tranh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 68 26   Download

 • Điều chỉnh thất bại của chính phủ Khó đo lường quản trị • Không có số liệu về các hoạt động phi pháp.

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 91 24   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế trình bày công chức và thể chế quản lý công chức, thực trạng thể chế quản lý công chức ở Việt Nam; quan điểm, nguyên tắc, nội dung và giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế.

  pdf244p cuong300 24-05-2014 94 37   Download

 • 12.2.1.3. Khuynh hướng thể chế thống kê (Đại biểu là Mitchell - Nổi tiếng về nghiên cứu các hiện tượng kinh tế có tính chu kì). Đối tượng nghiên cứu của khuynh hướng này là - Tìm tòi cụ thể các chỉ tiêu bằng số, tìm hiểu các quy luật trong sự biến động của các chỉ số này để cải thiện chúng và điều tiết kinh tế.

  pdf14p magiethitham 25-04-2011 88 20   Download

 • Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Phần 1 gồm chương 1 và chương 2, nội dung chính của hai chương này nói về chức năng của chính phủ trong quản lý giảm nhẹ thiên tai. Cụ thể là đề cập đến các trách nhiệm của cơ quan điều phối quản lý quản lý rủi ro thiên tai cấp cao nhất của chính phr trong việc thúc đẩy các yếu tố chung của hệ thống quản lý rủi ro thiên tai.

  pdf70p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 62 21   Download

 • Thứ nhất là các cơ quan Nhà nước được trao quyền tư pháp mang tính hiến định, bao gồm Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, đây là bộ phận hợp thành chủ yếu thể chế tư pháp.

  pdf44p chaen_12 10-12-2013 58 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf135p subtraction1122 27-04-2013 56 15   Download

 • Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Phần 2 đề cập đến các ví dụ của quốc tế và các kiến nghị ngắn cho dự án ở giai đoạn 2. Các đề xuất chung, đề xuất cụ thể, đề cương thảo luận và phân tích sâu,phát hiện và sắp xếp ưu tiên các vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn 2. Ý tưởng cần được cân nhắc khi đưa ra kế hoạch hành động cho giai đoạn 2 và đưa ra lời khuyên sách lược cho dự án.

  pdf7p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 43 15   Download

 • Tại sao các quốc gia có các thể chế kinh tế khác nhau? Nếu các nước nghèo là vì họ có các thể chế kinh tế không tốt tại sao họ không thay đổi chúng để tốt hơn (North 1990)

  ppt12p tuanhoangbank123 28-06-2013 41 10   Download

 • Tiểu luận: Thể chế xã hội dân sự ở nông thôn nêu sự hiện diện của các phường- hội truyền thống trong cộng đồng xã hội nông thôn đang là một phương diện quan trọng của quản lý xã hội, nó bổ sung cho quản lý nhà nước trong xã hội nông thôn.

  pdf13p small_12 12-06-2014 52 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản