The debugger

Xem 1-20 trên 25 kết quả The debugger
 • Một lần nữa gửi lời chào tới toàn thể anh em trong REA. Tình cờ qua bên site của lão Ricardo Narvaja thất được bộ tụt này khá hay và rất cơ bản cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về cracking thông qua sự trợ giúp của chương trình debugger đã trở nên quá nổi tiếng, đó chính là Ollydbg.

  pdf54p hvsang09 14-01-2010 191 88   Download

 • With the creation of the partially independent CodeGear business unit within Borland and the subsequent sale of the business unit to Embarcadero Technologies, Delphi has seen a significant increase in investment and is once again a growing and vibrant product thanks to its new technical features and to a developer community gaining in morale and affection, after a few years of slow growth and terms of capabilities and dwindling passion.

  pdf319p hoangchung_dtvt 12-12-2012 36 7   Download

 • he Art of Debugging illustrates the use three of the most popular debugging tools on Linux/Unix platforms: GDB, DDD, and Eclipse. The text-command based GDB (the GNU Project Debugger) is included with most distributions. DDD is a popular GUI front end for GDB, while Eclipse provides a complete integrated development environment.

  pdf280p phungnguyet_123 25-02-2013 32 6   Download

 • Ricardo Narvaja thây dư(c bo tut này khá hay và rât cơ bản cho tât cả những ai muôn tìm hieu vê cracking thông qua s1 tr( giúp c"a chương trình debugger dã tr5 nên quá noi tiêng, dó chính là Ollydbg. Tôi rât khoái các tut bên Cracklatinos nhưng ngat noi toàn là tiêng TBN, nhưng thây bo tut này hay nên máu quá , quyêt d?nh trans t@ TBN qua English, rôi t@ Eng lBi hì hCc viêt lBi theo cách mình hieu de truyên dBt những gì mình biêt cho anh em....

  pdf15p duonghau01 01-04-2010 124 37   Download

 • Over the recent years, JavaScript has grown up. Long gone are the glory days of “DHTML”; we are now in the age of “Ajax,” possibly even “HTML5.” Over the past years JavaScript gained some killer applications; it gained robust libraries to aid developers in cross-browser scripting; and it gained a host of tools such as debuggers, profilers, and unit testing frameworks.

  pdf525p ptng13 05-06-2012 50 18   Download

 • Digital Signal Processing Development System Use of the TMS320C31 DSK Testing the software and hardware tools such as the debugger Programming examples in C and TMS320C3x code to test the tools Chapter 1 introduces several tooals available for digital signal processing (DSP). These tools include the TMS320C31-based DSP Starter Kit (DSK) with complete input and output support. Three examples are included to illustrate these development tools and, in particular, to test the DSK.

  pdf18p doroxon 16-08-2010 75 17   Download

 • “If everyone would implement just 20% of Steve’s guidelines, the Web would be a dramatically better place. Between this book and Steve’s YSlow extension, there’s really no excuse for having a sluggish web site anymore.” — Joe Hewitt, Developer of Firebug debugger and Mozilla’s DOM Inspector “Steve Souders has done a fantastic job of distilling a massive, semi-arcane art down to a set of concise, actionable, pragmatic engineering steps that will change the world of web performance.” — Eric Lawrence, Developer of the Fiddler Web Debugger, Microsoft Corporation ...

  pdf170p hoa_can 29-01-2013 30 8   Download

 • CUDA (an acronym for Compute Unified Device Architecture) is a parallel computing architecture developed by NVIDIA. CUDA lets programmers utilize a dedicated driver written using C language subroutines to offload data processing to the graphics processing hardware found on Nvidia's latemodel GeForce graphics hardware. The software lets programmers use the cards to process data other than just graphics, without having to learn OpenGL or how to talk with the card specifically.

  pdf25p giacattan 05-01-2013 33 3   Download

 • A computer virus is a piece of code hiding in a program that can automatically copy itself or embed a mutation of itself in other programs Cannot spread on their own Often require a host program to live in Infected program: a host program with virus Uninfected program (healthy program): a program cleared of all viruses Disinfected program: a program once infected but now cleared of viruses Specific to particular types of file systems, file formats, and operating systems Particular types of architecture, CPU, languages, macros, scripts, debuggers, and every other form of programming or syst...

  ppt40p muathu_102 28-01-2013 18 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 7: Anti-Tampering" trình bày các nội dung: Phát hiện thay đổi (Detecting modification), che giấu mã (Code hiding), sử dụng con trỏ hàm (Function Pointer), giấu xâu (String hiding), phát hiện debugger (Anti-Debugger) Self-modifying code, giải pháp tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 14 3   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 19 - Recursion's Objectives is to know what is a recursive method and the benefits of using recursive methods; to determine the base cases in a recursive method; understand how recursive method calls are handled in a call stack.

  pdf43p cocacola_17 09-12-2015 13 0   Download

 • Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC Mạch nạp: PG2C - PIC Tutorial Chương trình nạp: IC - PROG Bootloader: Tiny bootloader Debugger: ICD2 Clone Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C Lựa chọn PIC: - Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88 - Học tổng hợp: PIC16F877A - Làm đề tài: PIC16F876A - Cần mạnh hơn: PIC18F458 Các loại trên đều có thể dùng PG2C và IC-PROG 1.

  pdf28p tengteng14 20-12-2011 101 54   Download

 • Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa

  ppt22p okinrino1 24-07-2012 86 37   Download

 • Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC Mạch nạp: Falleaf PG2C - PIC Tutorial Chương trình nạp: IC - PROG Bootloader: Tiny bootloader Debugger: ICD2 Clone Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C Lựa chọn PIC: - Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88 - Học tổng hợp: PIC16F877A - Làm đề tài: PIC16F876A - Cần mạnh hơn: PIC18F458 Các loại trên đều có thể dùng PG2C và IC-PROG 1.

  pdf28p nt18103 29-05-2013 61 26   Download

 • We will describe how to use two different types of compilers. The first type is the standalone or command-line compiler. This type of compiler is operated in a batch mode from the command line. In other words, you type in a command, and the compiler turns your source code into an executable program. The other type of compiler is contained in an IDE. The IDE contains an editor, compiler, project manager, and debugger in one package. Most UNIX systems use command-line compilers. There are a few IDE compilers available for UNIX, but they are rare. On the other hand, almost...

  pdf20p vantrungtran 03-02-2010 108 24   Download

 • Chương 12: Kiểm tra và gỡ lỗi Sức mạnh công nghiệp Debugging với Drosera Nếu bạn gọi lại từ Chương 1, Safari được xây dựng trên đầu trang của trình duyệt nguồn mở WebKit động cơ. Drosera là một JavaScript debugger cao cấp được bao gồm với WebKit hàng đêm, nhưng không phải là một phần của Safari chính nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Mac OS X, bạn có thể tải về mới nhất của WebKit đêm xây dựng tại www.webkit.org và tận dụng lợi thế của việc sử dụng Drosera...

  pdf11p yukogaru3 31-08-2010 61 22   Download

 • Stepping Through Code Khi bạn mở Debugger, Flash Player được tự động bị tạm dừng. Điều này cho bạn cơ hội để đặt breakpoint trong kịch bản (xem bài trước: Đặt breakpoint). Một khi các breakpoint được thiết lập, bạn có thể nhấp Continue hoặc nút Play, và Debugger sẽ chơi swf. Tập tin cho đến khi nó gặp một breakpoint.

  pdf5p yukogaru3 31-08-2010 78 14   Download

 • Trình gỡ rối (Debugger) có thể nói là mạnh nhất so với thời điểm hiện nay , tuy hơi khó sử dụng nhưng đây là công cụ chủ lực không thể thiếu được của Cracker , bạn bắt buộc phải làm quen với nó .

  doc8p lamtoipro 21-03-2011 70 12   Download

 • “If everyone would implement just 20% of Steve’s guidelines, the Web would be a dramatically better place. Between this book and Steve’s YSlow extension, there’s really no excuse for having a sluggish web site anymore.” — Joe Hewitt, Developer of Firebug debugger and Mozilla’s DOM Inspector

  pdf170p tienquy12a1 03-12-2010 58 11   Download

 • The following series of lessons covers the basics of developing applications for the Microchip PIC18 series of microcontrollers. Working with the MPLAB IDE, MPLAB C18 compiler, and the PICkit 2 Development Programmer/Debugger is introduced in a series of lessons that cover fundamental microcontroller operations, from simply turning on an LED to creating interrupt service routines. All lessons can be completed with the freely available MPLAB C18 Student Edition compiler in the freely available Microchip MPLAB Integrated Development Environment.

  pdf71p hiehie227722 03-12-2012 63 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản