Thẻ đi lại cho doanh nhân apec

Xem 1-17 trên 17 kết quả Thẻ đi lại cho doanh nhân apec
 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf7p conchokon 22-09-2012 33 2   Download

 • Quyết định 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ kinh phí triển khai Chương trình thẻ đi lại cho doanh nhân APEC

  doc1p nuoanh 15-08-2009 70 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf5p conchokon 12-09-2012 39 3   Download

 • Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 45/20/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 58 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Lễ tân Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết địn...

  pdf5p ca_chepvang 26-10-2010 41 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.

  pdf7p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 57 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không...

  pdf4p satthuquachanhxanh 25-11-2010 29 3   Download

 • Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền (quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ.

  doc3p quochung 09-09-2009 171 12   Download

 • Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền (quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ.

  doc2p quochung 09-09-2009 145 7   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tiền giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec ban hành kèm theo quyết định số 14/2012/qđ-ubnd ngày 20 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

  doc6p hasang 19-08-2009 110 19   Download

 • Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

  pdf1p lawdn2 31-10-2009 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP DOANH NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf9p thanlannho 31-05-2011 55 2   Download

 • Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 59 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP SỬ DỤNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf5p nhanhoxihxih 06-11-2012 23 1   Download

 • Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawttnh11 13-11-2009 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản