The laboratory notebook

Xem 1-3 trên 3 kết quả The laboratory notebook
  • Ebook The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English (ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học) - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên) có cấu trúc gồm 4 part.

    pdf89p cobetocxul9 21-05-2015 55 19   Download

  • As currently taught, the introductory course in analytical chemistry emphasizes quantitative (and sometimes qualitative) methods of analysis coupled with a heavy dose of equilibrium chemistry. Analytical chemistry, however, is more than equilib- rium chemistry and a collection of analytical methods; it is an approach to solving chemical problems. Although discussing different methods is important, that dis- cussion should not come at the expense of other equally important topics.

    pdf816p banhkem0908 24-11-2012 32 5   Download

  • Tham khảo sách 'chemistry modern analytical', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf817p banhkem0908 24-11-2012 40 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản