Thể loại ảnh b

Xem 1-20 trên 142 kết quả Thể loại ảnh b
 • Thời gian - Ảnh: Chu Đức Hòa Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24 do Bộ Văn hóa – Thông tin và Hội NSNAVN tổ chức, đã có một bước tiến bộ đáng kể. Đó là việc phân thành hai thể loại ảnh A và B để việc thẩm định công bằng hơn, chính xác hơn. Theo giải thích của Ban tổ chức ảnh loại A là những ảnh chụp trực tiếp. Ảnh loại B là dùng phần mềm Photoshop để tạo nên tác phẩm....

  pdf7p coxetuanloc 16-01-2013 33 6   Download

 • Tác giả : Blue.y ( Song Phong ) Biên tập : Chocolatebietyeu9x (Yellow.b -Dạ Thần ) Thể loại : truyện ngắn Tình trạng : đã hoàn thành Rating : không có Chap 1 '' Xạch....tạch... '' Huy dụi mắt , lắng nghe tiếng động vang lên từ tầng một ,

  pdf11p vuikovic 30-05-2013 24 3   Download

 • Tên truyện: B.Reaction Tác Giả: Tsuruta Hirohisa Thể loại: Action, Comedy, Ecchi, Martial_Arts, Romance, School_Life, Seinen. Tóm tắt truyện Onodera Kensaku, 1 võ sĩ đường phố trẻ tuổi (15 tuổi) bất khả chiến bại đã "dính" đòn của... 1 cô gái. Mà cô gái này không phải là ai khác, mà lại chính là giáo viên chủ nhiệm của anh, Asato Nanae và cú móc chân trái điệu nghệ của cô...

  pdf79p badaovl 21-05-2013 18 1   Download

 • 7.1. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì A. tấm kẽm mất dần điện tích dương. tích âm. C. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện. không đổi. 7.2. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại. B. Công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó. C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại đó. D. hiệu điện thế hãm....

  pdf12p caocaogiay 20-01-2011 598 243   Download

 • Đề thi gồm 04 trang. Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi này và không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào kể cả từ điển. Giám thị không giải thích gì thêm.) I. VOCABULARY AND GRAMMAR (3,75 pts) a. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. 1. He is my brother. ________ name is Bill. A. He B. His C. Her D. She 2. It’s raining heavily, come _________ my umbrella.

  pdf4p chinhhaq 22-12-2012 382 135   Download

 • Gợi ý xây dựng dàn ý: A. Tìm hiểu đề - Thể loại: Nghị luận xã hội (vấn đề xã hội đặt ra trong TPVN) - Phạm vi tài liệu: "Tấm Cám" và thực tế - Nội dung: Qua truyện cổ tích "Tấm Cám" = cuộc đấu tranh giữa thiện - ác. B. Lập dàn ý: 1. Mở Bài: - Tấm cám tuy là câu chuyện cổ tích đã cách chúng ta khá lâu nhưng vấn đề xã hội đặt ra trong câu chuyện ấy đến giờ vẫn còn nguyên giá trị giáo dục con người..... Bạn nên dẫn...

  pdf5p patterning1122 23-05-2013 941 66   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day b. It happened that a. It happened to c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. b. is surprised that a. surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 151 62   Download

 • hotels khách sạn B&Bs (viết tắt của bed and breakfasts) nhà nghỉ có phục vụ bữa sáng (loại nhà nghỉ nhỏ giá rẻ có bao gồm bữa sáng trong tiền phòng) self-catering apartments căn hộ tự nấu ăn youth hostels nhà nghỉ thanh niên campsites nơi cắm trại how many stars does it have? khách sạn này có mấy sao? I'd like to stay in the city centre tôi muốn ở trong trung tâm thành phố how much do you want to pay? anh/chị muốn trả bao nhiêu tiền? how far is it from the ...? chỗ này cách ......

  pdf5p truongphiphi 19-08-2013 100 47   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day a. It happened to b. It happened that c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. a. surprised that b. is surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 87 43   Download

 • B:2a Listento the minimal pair sentences. c and n;zud Listento six of the sentences write I for lrcl (soundl) or 2 for leel (sound 2). e;zae sentencestress againand underlinethe sentence Listento the minimal pair sentences stress(on page73). EXAMPLEHow do you spell'hear'? szs f Tick the wordsa) or b) that you hear in the sentences.

  pdf7p muchapgung 29-09-2010 76 40   Download

 • Trong tiếng Anh, từ "like" rất linh hoạt và có rất nhiều cách sử dụng. Bạn có phân biệt được ý của từ "like" khi chúng được sử dụng trong nhiều loại câu hỏi khác nhau không? Hãy làm bài tập điền câu trả lời cho câu hỏi dưới đây. Bạn nhớ chỉ điền chữ cái a, b, c, d,... chứ không viết lại toàn bộ câu trả lời vào chỗ trống nhé.

  pdf3p tocxuxu 05-10-2011 116 34   Download

 • Minimal Dl la a Listen and repeat the words. nttu b You will hear five words from each minimal pair. For each word, write I for ldSl (sound l) or 2 for /j/ (sound 2). E )(AMP L E P a i r l : 2 , 1 ,2 , l ,I pairsentences Minimal orza c Listen to the minimal pair sentences. orzud Listento five of the sentencesandwrite I for ld3l (sound l) or 2for ljl (sound 2). nlza e Sentencestress Listen to the minimal pair sentences again and underline the strongly stressedwords (on page 143). Stressedsyllables are LOUDeT and s I o...

  pdf7p muchapgung 29-09-2010 68 30   Download

 • Then Iisten and repeat. b You will hear five words from each minimal pair. For each word, write I for /b/ (sound I) or 2 for lvl (sound 2). E X A M P LE P a i r I: I,2 ,1 ,2 , I ' -al oairsentences c Listen to the minimal pair sentences. d Listen to six of the sentencesand write I for lbl (sound l) or 2 for lvl (sound 2). e Sentence stress Listen to the minimal pair sentences again and underline the two strongly stressedwords in each sentence (on page 136). f Tick the words a), b)...

  pdf7p muchapgung 29-09-2010 69 29   Download

 • Pair l: It's a hairy coat./It's a hairy goat. Pair 2: He's got a lovely curl./He's got a lovely gtrl. Pair 3: It's a brilliant class!/It's a brilliant glass! Pair 4: She'sgot a strong back./She'sgot a strong bag. Pair 5: It's crowing./It's growing. 2I I b - That man looks like a gold fish. 2 a - There's a fly on your back. 3 a - My grandmother bought a Dutch clock. 4 a -\Mhat a beautiful curl! 5 b - There's a green frog in the garden. 6 b - The detective was looking for a good glue.

  pdf7p muchapgung 29-09-2010 74 28   Download

 • Phân 1: Trích lư"c các câu có liên quan ñên chuyên ñê 1 trong các ñê thi ðH-Cð 1 . During the First Word war, our ……5 million people lost their lives. A. assumed B. approximated C. envisaged D. estimated 2. ……study hard before an examination. A. most the students B. most of the students C. most of students D. almost the students 3. The mother looked……..at her naughty child A. anger B. angry C. angrily D. angered 4. Silver is ….. gold A. valuable less than B. more valuable than C. less valuable than D. valuable more than 5.

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 79 27   Download

 • A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. I would have visited you before if there__________quite a lot of people in your house. A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus, you _____________ late for work. A. wouldn't have been B. would have been C. wouldn't be D. would be 3. If I ________, I would express my feelings. A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked 4. If________ as I told her, she would have succeeded. A. she has done B. she had done C. she does...

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 45 20   Download

 • gợi ý hướng dẫn HS : tiến hành thí nghiệm : mắc sơ đồ mạch điện khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện thế UAB của đoạn mạch A B chứa nguồn điện , vào cường độ dòng điện O chạy trong đoạn mạch S nhận xét và vẽ đồ thị (trang 152.

  doc5p traitimden1211 31-12-2010 114 18   Download

 • Chn phương án A, B, C hoac D ñe hoàn thành các câu sau: 1. I coundn’t tell what time it was because workmen had removed the …… of the clock A. hands B. pointer C. arms D. fingers 2. Most developing contries are in …..of capital and technical assistance A. lack B. shortage C. need D. deficiency 3. Tropical regions receive …..rain and this condition helps to make it ideal for growing rice A. many B. much C. some D. a large number of 4. Life without…… would be dull A. a laughter B. the laughter C. laugh D. laughter 5. What the speaker said was…..meaningless.

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 52 16   Download

 • Natri caseinat l hỗn hợp bao gồm as1, as2, b v k-casein đ−ợc sử dụng rộng r!i trong sản xuất các nhũ t−ơng thực phẩm. Nó đ−ợc sản xuất bằng cách axit hóa to n bộ casein có trong sữa đến pH 4,6 rồi sau đó điều chỉnh pH đến 6,7 để thu đ−ợc huyền phù đem thanh trùng v sấy phun. Quá trình xử lý nh− vậy sẽ loại bỏ hầu hết canxi photphat keo có trong casein sữa.

  pdf9p banglang_1523 22-07-2012 47 14   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học được thục hiện nhằm mục tiêu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tìm ra điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe), MIL-101, MIL-88B có độ tinh thể cao nhất; sử dụng các phương pháp hoá lý hiện đại như XRD, XPS, EDX, FT-IR, UV-Vis, TGA-DTA, BET, SEM, TEM, AAS… để nghiên cứu tính chất đặc trưng của vật liệu; nghiên cứu tổng hợp thế đồng hình Cr b ng Fe trong vật liệu Cr-MIL-101; nghiên cứu đánh giá khả năng xúc tác quang hóa và h...

  pdf149p chacvan00 16-11-2016 26 11   Download

Đồng bộ tài khoản