The mit press

Xem 1-18 trên 18 kết quả The mit press
 • .The MIT Guide to Science and Engineering Communication second edition .This page intentionally left blank .The MIT Guide to Science and Engineering Communication second edition James G. Paradis and Muriel L. Zimmerman The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England .( 2002 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

  pdf334p louisxlll6 28-12-2012 31 3   Download

 • Tham khảo sách 'mit press introduction to autonomous mobile robots 2011', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf336p ngoctu239 27-11-2012 16 2   Download

 • Ian Bogost is Ivan Allen College Distinguished Chair in Media Studies and Professor of Interactive Computing at the Georgia Institute of Technology, a Founding Partner at Persuasive Games LLC, and the coauthor of Newsgames: Journalism at Play (MIT Press, 2010).

  pdf324p konbetocroi 03-01-2013 20 1   Download

 • Cần nghiên cứu tích hợp hiện đại và Công nghệ công nghệ hiện đại có thể. Nó đã được các công cụ hiện đại, hình thành và thúc đẩy nó về phía trước. Renaissance đã được thực hiện có thể phát minh lớn thế kỷ thứ mười bốn và mười lăm giống như đồng hồ cơ khí, tàu, gian lận, quan điểm cố định quan điểm, bản đồ toàn cầu, và báo chí in.

  pdf44p kimku3 31-10-2011 15 4   Download

 • Intelligent Robotics and Autonomous Agents Ronald C. Arkin, editor Robot Shaping: An Experiment in Behavior Engineering, Marco Dorigo and Marco Colombetti, 1997 Behavior-Based Robotics, Ronald C. Arkin, 1998 Layered Learning in Multiagent Systems: A Winning Approach to Robotic Soccer, Peter Stone, 2000 Evolutionary Robotics: The Biology, Intelligence, and Technology of Self-Organizing Machines, Stefano Nolfi and Dario Floreano, 2000 Reasoning about Rational Agents, Michael Wooldridge, 2000 Introduction to AI Robotics, Robin R.

  pdf336p khangoc2393 13-08-2012 30 4   Download

 • cuộc cách mạng phần lớn công nghệ, công nghệ thông tin. Công nghệ đã xúc tác quá trình chuyển đổi hiện đại và chuyển tiếp quan trọng xúc tác bên trong nó. Hơn thế nữa, công nghệ và tiếp tục là một phần không thể tách rời của cơ sở hạ tầng hiện đại, được sâu sắc

  pdf44p kimku3 31-10-2011 22 3   Download

 • Sự xuất hiện của xã hội công nghiệp trong thế kỷ thứ mười tám là kết quả của một cuộc cách mạng công nghiệp đã được thực hiện bằng cách đổi mới công nghệ trong luyện kim, công nghệ hóa học, và kỹ thuật cơ khí. Sự xuất hiện gần đây của một xã hội thông tin cũng là sản phẩm của một

  pdf44p kimku3 31-10-2011 15 2   Download

 • Quá trình này có thể có một hoạt động đang nắm giữ tại thời điểm này chỉ khi những cấu trúc quan liêu đã đổ nát theo trọng lượng cồng kềnh của mình. Nó cũng tạo điều kiện cho một sự chú ý mới mẻ với các chi tiết vụn vặt của các hoạt động tại nơi làm việc tại một thời điểm khi các nhà quản lý

  pdf44p kimku3 31-10-2011 24 2   Download

 • Một cuộc thảo luận chi tiết hơn đôi chút của sự kết hợp của CAM có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về quá trình khuôn khổ thứ ba mang đến sự chú ý. Như tôi đã phát hiện ra trong nghiên cứu thực địa dài hạn của tôi trong cộng đồng ung thư CAM, trong cuối những năm 1990 một số của các bệnh viện ung thư

  pdf44p kimku3 31-10-2011 15 2   Download

 • The human species' use of technology began with the conversion of natural resources into simple tools. The prehistorical discovery of the ability to control fire increased the available sources of food and the invention of the wheel helped humans in travelling in and controlling their environment. Recent technological developments, including the printing press, the telephone, and the Internet, have lessened physical barriers to communication and allowed humans to interact freely on a global scale.

  pdf0p ngoctu2396 28-11-2012 22 2   Download

 • Guerrilla warfare, by Che Guevara, copyright © 1961 by Press Review September, reprinted by permission month Journalism Review. "Guerrilla War: A method," of Che Guevara, is reprinted with permission from MIT Press Cover: A work Emesto Guevara, edited and with an introduction by Rolando E.Chien guerrilla warfare is a Sino-Vietnamese from only one type of unconventional warfare are camps, small groups of military and weaker, more maneuverable enemy applicable to bigger and less maneuverable than. Guerilla style consists of ambushes, surprise, lightning fast and retreat.

  pdf189p myngoc4 17-09-2011 41 9   Download

 • Instructor’s Manual by Thomas H. Cormen, Clara Lee, and Erica Lin to Accompany Introduction to Algorithms, Second Edition by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein Published by The MIT Press and McGraw-Hill Higher Education, an imprint of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020. Copyright c 2002 by The Massachusetts Institute of Technology and The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

  pdf429p tailieuvip13 19-07-2012 43 6   Download

 • là sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược an ninh. Đó là lý do tôi dành toàn bộ một chương để chủ đề quan trọng này. Mục đích của tôi là làm sáng tỏ, càng nhiều càng tốt Kế hoạch an ninh chiến lược với PKI

  pdf44p kimku3 31-10-2011 26 3   Download

 • đặt hàng của Văn phòng đã được nâng cấp từ một lồng sắt một lồng điện tử, hoặc chi tiết của nhiệm vụ công việc của Frederick Taylor hệ thống giám sát chuyển từ khoa học để quản lý công nghệ. Các phong cách quản lý và điều hành từ trên xuống, dựa trên một hệ thống cứng nhắc của cán bộ, tăng cường tin học.

  pdf44p kimku3 31-10-2011 17 3   Download

 • các loại thảo mộc được đưa đến phòng thí nghiệm, phân tích cho các đại lý dược hoạt động, và chuyển đổi thành các loại thuốc, thường là không có nhuận bút cho các truyền thống y tế địa phương. Thay vào đó, y sinh học đã di chuyển trực tiếp hơn để kết hợp các hệ thống CAM toàn bộ.

  pdf44p kimku3 31-10-2011 29 3   Download

 • "Trầm tưởng" sưu tập những dòng tư tưởng và phút giây trầm mặc của nhà thi sĩ và tiên tri Kahlil Gibran, người gốc Liban, nguyên tác Ả-rập ngữ, được chọn và dịch bởi Anthony R. Ferris dưới nhan đề Thoughts and Meditation (The Citadel Press, New York, tái bản lần thứ tư, 1969). Bản dịch sang Việt ngữ này đã dựa vào bản Anh dịch nói trên, ngoại trừ truyện ngắn “Martha” đã được so với bản Anh dịch của H. M. Nahmad, trong cuốn nhan đề Nymphs of the Valley của Gibran.

  pdf51p nhasinhaoanh_07 21-09-2015 27 3   Download

 • có một số lượng ngày càng tăng của các quá trình trong tâm trí của họ khó khăn hơn để giữ lại với nhau. Tuy nhiên, như cơ sở dữ liệu cá nhân nở rộ trong các cơ quan chính phủ, ý tưởng kiểm soát tập trung đã trở thành không chính đáng trong nhiều lĩnh vực. Và như các doanh nghiệp tư bản chuyển sự chú ý của họ

  pdf44p kimku3 31-10-2011 14 2   Download

 • thông thường chủ yếu tại Hoa Kỳ đã mở các phòng khám CAM để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân cho các liệu pháp chữa ung thư CAM. Tương tự như vậy, một số thực hiện ung thư đã di chuyển để cung cấp "tích hợp" hay "toàn diện" chăm sóc bệnh ung thư. Một mặt, các sự kiện của hội nhập đại diện cho một chiến thắng cho phong trào xã hội

  pdf37p kimku3 31-10-2011 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản