» 

Thể Thức Văn Bản Của đảng

 • Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng

  văn bản do liên cơ quan ban hành, thì ghi đủ tên cơ quan ban hành văn bản. Cơ quan nào chủ trì thì tên cơ quan đó xếp trước. Giữa tên các cơ quan ban hành có dấu gạch nối.

  doc 26p hadeswings 30-11-2010 475 110

 • Quyết định số 31-QD/TW của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

  doc 9p tieuboingoan 31-05-2010 686 133

 • THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

  Thể loại VB là tên gọi của từng loại VB, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của VB. Thể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB.

  ppt 46p tieuboingoan 15-05-2010 755 189

 • SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

  SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 148 26

 • MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) ứ

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 80 24

 • HƯỚNG DẪN SỐ 11-HD/VPTW

  Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng

  doc 30p tieuboingoan 31-05-2010 908 88

 • Bảo vệ nội dung file văn bản

  Sau khi soạn thảo xong một file trong Word, bạn có thể bảo vệ file này không cho người khác sửa đổi hay mở xem bằng các cách sau đây: Chống sửa đổi: Mở văn bản cần thực hiện, bấm menu Tools Protect document. Ở cửa sổ hiện ra, có ba lựa chọn ứng với ba cấp bảo vệ từ thấp đến cao. - Chọn Tracked Changes nếu muốn lưu lại những gì khi chỉnh sửa. Trong cấp bảo vệ

  pdf 1p ntgioi1204 16-10-2009 151 49

 • TIỂU LUẬN: QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG

  Bài viết tập trung phân tích và luận chứng những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Cụ thể là: 1/ Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội; 2/ Để công bằng xã hội trở thành động lực phát triển, cần phải gắn quyền lợi...

  pdf 103p subtraction1122 27-04-2013 101 34

 • Thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng

  Thị trường là nơi người mua và người bán gặp nhau, nói cách khác, thị trường bao gồm các công ty và cá nhân để mua bán trao đổi các hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học chia thị trường thành 4 loại chính: cạnh tranh hoàn hảo ở một đầu, độc quyền ở phía đối diện, bán độc quyền và độc quyền một số ít ở giữa.

  pdf 22p page_12 15-08-2013 25 5

 • Báo cáo kết quả thực tập "Công tác quản lý văn bản đi của cơ quan"

  Công tác văn thư là hoạt động thông tin bằng văn bản, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân. Thông tin là một yếu tố góp phần lớn trong việc hoạt động quản lý Nhà nước, thông tin được lưu giữ bằng nhiều hình thức như: truyền miệng, khắc...

  doc 28p hazuchi 09-09-2010 1938 512

 • Các vấn đề của triết học

  Triết học đưa ra các câu hỏi về bản thể, nhận thức, chân lý, đạo đức, thẩm mỹ. Các vấn đề cơ bản của triết học là: • Vấn đề về bản thể: vật chất và ý thức là gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào? • Vấn đề về chân lý: làm thế nào để xác định được một luận cứ đi từ tiền đề đến kết luận có hiệu lực hay không? Làm thế nào để biết được một phát

  pdf 19p ntgioi120403 05-11-2009 714 284

 • Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

  Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản. Ngày nay chúng ta không thể tìm thấy một văn bản chính...

  pdf 3p ntgioi1204 16-10-2009 737 224

 • Khái niện soạn thảo văn bản

  Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt, người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau: Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước: 1. Văn bản pháp quy là văn bản chứa các quy tắc chung để thực hiện văn bản luật, do cơ quan quản lý hành chính ban hành.

  pdf 1p ntgioi1204 16-10-2009 738 211

 • Tiểu luận triết học về 'Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam'

  Loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là: Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, , tư bản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Tư duy phát triển, nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu thì ngày nay trình độ khoa học đạt tới mức tột đỉnh. Không ít các nhà khoa...

  doc 15p mrlongqb 10-04-2010 323 210

 • LUẬN VĂN Đánh giá công tác quản lí văn bản đi – đến và lập hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường 4, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh công tác quản lí văn bản đi – đến và lập hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường 4, quận 6, Tp. Hồ Chí MinhGVHD: Trần Thị NhànSVTH: Lê Thị Quyên1.Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHẦN MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi

  Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hoà nhập vào xu thế đó những năm gần đây nghiệp vụ công tác Văn thư có những bước phát triển phong phú và đa dạng đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính. Công tác Văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn...

  pdf 35p lalan38 28-03-2013 187 76

 • Đề tài “Bài toán phân lớp văn bản và áp dụng phân lớp dữ liệu tài chính ngân hàng”

  Phân lớp văn bản là quá trình gán văn bản một cách tự động vào một hoặc nhiều lớp cho trước. Tự động phân lớp văn bản là một nhiệm vụ rất quan trọng có thể giúp ích trong việc tổ chức cũng như tìm kiếm thông tin trên nguồn tài nguyên lớn. Mặt khác, phân lớp văn bản là một trong những thành phần cơ bản nhưng quan trọng nhất trong kiến trúc tổng thể của hầu hết các máy tìm...

  pdf 55p kakalop123 18-06-2012 112 47

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

  (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp khối Đảng, Đoàn thể năm 2012) Phần thứ nhất MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN 1. Một số vấn đề về lý luận “Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang...

  pdf 32p nakatamimosa 23-05-2013 68 29

 • Luận văn: Phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng trong văn bản

  Trong số các thông tin con người thu nhận từ thế bên ngoài, cố đến hơn 79% được ghi nhận bằng mắt tức là ở dạng ảnh. Vì vậy xử lý ảnh là một ngành khoa học đã và đang và sẽ phát triển mạnh cò ứng dụng rộng rãi trong khoa học và đới sống thực tiễn. Các hệ thống xử lý ảnh cho phép con người thu nhận lưu trữ, phân tích và nhận dạng ảnh. Một bộ phận quan trọng của xử lý...

  pdf 61p chieuwindows23 01-06-2013 25 13

 • NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

  Theo quan điểm tôn giáo: pháp luật là sản phẩm có ý chí của đấng tối cao. Ở các quốc gia Hồi giáo, nguồn gốc của pháp luật là do Thượng đế quyền năng đã thần khải cho Mohamed thành kinh Koral, quan điểm của kinh Koral cao hơn Hiến pháp-pháp luật của nhà nước. Ở các quốc gia phật giáo, quan niệm nhà nước là do trời định nên vua được coi là Thiên tử và pháp luật có nguồn gốc từ ý...

  doc 17p zairozy20041992 28-12-2012 75 13

 • Chương II: KIỂU VÀ SỬ DỤNG KIỂU TRONG VĂN BẢN

  Các đoạn văn là những thành phần cơ bản của văn bản. Mỗi đoạn văn được kết thúc khi ta nhấn phím ENTER. Nói chung, việc định dạng văn bản thường được thực hiện theo từng đoạn văn bản

  doc 12p thanhvinh06d2 20-03-2011 48 11

 • + Xem thêm 2604 Thể Thức Văn Bản Của đảng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản