» 

Thể Tích Khối Hộp Chữ Nhật

 • PHẦN 1: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

  Nội dung: Khái niệm thể tích của 1 khối đa diện (Sgk hh 12); Các công thức tính thể tích của khối đa diện: a) Thể tích khối hộp chữ nhật V = abc với a, b, c là 3 kích thước của khối hộp chữ nhật. b) Thể tích của khối chóp V= 3 1 Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối chóp. c) Thể tích của khối lăng trụ V= Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối lăng trụ

  pdf 43p ghost_thach 11-12-2010 1053 276

 • Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

  Mục tiêu: Về kiến thức: Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện. Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp,...

  doc 4p mrtoanto 09-11-2010 397 52

 • Giáo án bài Khái niệm về thể tích của khối đa diện - Hình học 12 - GV:N.P.An

  Về kiến thức: HS biết được khái niệm về thể tích khối đa diện. Về kỹ năng: HS rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật.

  doc 13p orchild123123 03-11-2013 8 1

 • TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

  1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

  pdf 8p phuongthanh3 29-09-2010 577 26

 • Thể tích khối đa diện

  khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. 2- Kỹ năng : biết cách tính thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. 3- Thái độ : tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động,...

  pdf 7p ntgioi120406 04-12-2009 1213 146

 • THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN_tiết 6, 7, 8

  Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). 2. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. Kỹ năng vẽ...

  pdf 6p ntgioi120406 04-12-2009 299 53

 • Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : Khái niệm về thể tích của khối đa diện

  I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện - Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. - Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). 2. Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật,...

  pdf 10p abcdef_35 21-09-2011 16 3

 • Các công thức hình học 11

  Thể tích khối hộp chữ nhật: V= abc ( a,b,c là 3 kích thước) Thể tích khối lập phương : V = a3 (a là cạnh khối lập phương) 1 Thể tích khôi chóp: V = Bh ( B diện tích đáy, h chiều cao) 3...

  doc 5p hoangyeudoi110 08-02-2011 290 68

 • Hệ thống bài tập hình học lớp 12

  Thể tích khối hộp chữ nhật: V= abc ( a,b,c là 3 kích thước) Thể tích khối lập phương : V = a3 (a là cạnh khối lập phương) Thể tích khôi chóp: V= 1 Bh ( B diện tích đáy, h chiều cao) 3

  doc 8p trancongphuc 18-10-2010 822 220

 • Khối đa diện _chương 1

  Học sinh nắm chắc hơn về : khối lăng trụ và khối chóp, khái niệm về hình đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, phân chia và lắp ghép các khối đa diện. * Nắm khái niệm về khối đa diện lồi và khối đa diện đều, nhận biết năm loại khối đa diện đều. * Nắm khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể...

  pdf 21p ntgioi120406 04-12-2009 403 82

 • Ứng dụng thể tích - Huỳnh Đoàn Thuần

  Để tính thể tích của một khối đa diện bất kì, chúng ta chia khối đa diện đó thành các khối đa diện đơn giản đã biết công thức tính ( Khối lăng trụ V B.h , Khối chóp V B.h , Khối hộp chữ nhật V abc , …) rồi cộng các kết quả lại. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, việc tính thể tích của các khối lăng trụ và khối chóp theo công thức trên lại gặp khó khăn do không xác định...

  pdf 11p 9a1phu 27-01-2013 40 22

 • GIÁO ÁN TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG tuần 24

  1. Kiến thức: - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. + HS: SGK, VBT.

  pdf 7p phuongthanh3 29-09-2010 109 5

 • Giáo trình phân tích mối quan hệ giữa đường kính mặt nhận nhiệt và thời gian được biểu diễn trên đồ thị quan hệ p1

  Hộp ngoài 2 - Mặt phản xạ 3- Nồi 4- Nắp kính trong 5- Gương phẳng phản xạ 6- Bông thủy tinh 7- Đế đặt nồi Bếp NLMT được thiết kế như hình vẽ, hộp ngoài của bếp được làm bằng khung gỗ hình khối hộp chữ nhật bên ngoài đóng 1 lớp ván ép, phía trong là mặt nhôm được đánh bóng để phản xạ, biên dạng của mặt phản xạ được thiết kế là mặt kết hợp của các parabol tròn xoay...

  pdf 5p phuoctam40 14-07-2011 22 3

 • Giáo trình phân tích quy trình tổng quan mối quan hệ giữa đường kính và thời gian đồ thị quan hệ p1

  Hộp ngoài 2 - Mặt phản xạ 3- Nồi 4- Nắp kính trong 5- G−ơng phẳng phản xạ 6- Bông thủy tinh 7- Đế đặt nồi Bếp NLMT đ−ợc thiết kế nh− hình vẽ, hộp ngoài của bếp đ−ợc làm bằng khung gỗ hình khối hộp chữ nhật bên ngoài đóng 1 lớp ván ép, phía trong là mặt nhôm đ−ợc đánh bóng để phản xạ, biên dạng của mặt phản xạ đ−ợc thiết kế là mặt kết hợp của các parabol tròn...

  pdf 5p phuoctam54 20-08-2011 12 2

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II KHỐI A MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012-2013

  Câu IV: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, AB = a, AD = 2a; M là một điểm thuộc cạnh AB sao cho MA = 2MB, tam giác SMI cân đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABCD). Biết mặt bên (SBC) hợp với đáy (ABCD) một góc bằng 600 . Tính thể tích khối chóp S.AMID theo a. Câu V: (1,0 điểm) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: 6 xy = y )( 2 xy − 1) (x + 2 1 2 ....

  pdf 5p thaysonpct 05-04-2013 26 12

 • Giáo án Hình Học lớp 10: DẠNG 5 : KHỐI CHÓP VÀ LĂNG TRỤ

  1) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc đáy. Góc giữa SC và đáy bằng của SB. a) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD. b) Tính thể tích của khối chóp MBCD.và M là trung điểm2) Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc 60o .Tính thể tích khối chóp. 3) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = a, O là giao điểm...

  pdf 5p abcdef_33 17-09-2011 38 5

 • CÔNG LAO CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO TOÀN DÂN TỔNG KHỞI NGHĨA, THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 1945)

  Sự xuất hiện của Hồ Chí Minh và hoạt động của người trong hai phần ba thế kỷ XX là hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh của dân tộc và tiến bộ xã hội. Đặc biệt trong tiến trình cách mạng Việt Nam luôn có vai trò lãnh đạo quan trọng nhất của người, điều này được thể hiện rất rõ qua việc...

  doc 10p 3800250003121 26-05-2010 369 124

 • Nhiệt động lực học - Chương 2

  KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1. KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Các loại khí trong tự nhiên là khí thực, chúng được tạo nên từ các phân tử, mỗi phân tử chất khí đều có kích thước và khối lượng nhất định, các phân tử trong chất khí tương tác với nhau. Để đơn giản cho việc nghiên cứu, người ta đưa ra khái niệm khí lý tưởng. Khí lý tưởng là chất khí được...

  pdf 11p vitconsieuquay 19-08-2011 70 23

 • TIỂU LUẬN: Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người...

  pdf 22p inside33 08-12-2012 13 3

 • Giáo trình hướng dẫn sử dụng các lệnh Mline,MLstyle,Mledit đễ vẽ các đường song song p3

  Mô hình mặt Mô hình mặt biểu diễn đối tượng tốt hơn mô hình khung dây vì các cạnh của mô hình tạo thành các mặt (face). Mô hình mặt của hộp chữ nhật giống như một hộp rỗng, có các cạnh và các mặt nhưng bên trong thì rỗng. Mô hình mặt có thể tích nhưng không có khối lượng. Mô hình dạng này có thể che các đường khuất và tô

  pdf 5p phuoctam44 26-07-2011 43 2

 • + Xem thêm 33 Thể Tích Khối Hộp Chữ Nhật khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản