Thêm vào bst download tài liệu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thêm vào bst download tài liệu
 • Hiện nay việc dạy nghề phổ thông cho học sinh các lớp cuối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đang phát triển và thu được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc dạy nghề cho các học sinh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế đến chất lượng đào tạo, một trong những khó khăn là thiếu tài liệu, sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh.

  pdf186p nhulan0908 29-09-2012 355 171   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật vi xử lý dùng trong các tường trung học chuyên nghiệp. Công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ

  pdf32p luongtam126 18-10-2012 145 62   Download

 • Ebook "Móng cọc phân tích và thiết kế" tập hợp khá kỹ lưỡng các kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự báo sức chịu tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi, phương pháp tính toán đồng thời cọc - nền đất, các phương pháp thí nghiệm cọc. Đây là liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành Xây dựng.

  pdf254p beobobeo 01-08-2012 373 175   Download

 • This book is called a ‘Guide to Geometric Algebra in Practice’. It is composed of chapters by experts in the field and was conceived during the AGACSE-2010 conference in Amsterdam. As you scan the contents, you will find that all chapters indeed use geometric algebra but that the term ‘practice’ means different things to different authors. As we discuss the various Parts below, we guide you through them. We will then see that appearances may deceive: some of the more theoretical looking chapters provide useful and practical techniques.

  pdf458p bachduong1311 10-12-2012 43 6   Download

 • When you ordered your BMW, you choose vari-ous items of equipment. This Owner's Hand-book describels all models and equipment specifications with BMW offers within this model line. This explans why the Owner's Handbook may also contain deltails of items which you have not ordered. The differences can easily be identified by the asterisk * show against oftional extras.

  pdf0p nhulan0908 29-09-2012 64 17   Download

 • Thông tin về sản phẩm bao gồm công ty sản suất, ngày đăng ký sản phẩm, số hiệu sản phẩm và chủng loại sản phẩm (PC, máy in, notebook). Để đơn giản chúng ta giả sử số hiệu sản phẩm là duy nhất cho tất cả các sản phẩm thuộc bất kỳ công ty nào. Các thông tin liên quan tới từng loại PC bao gồm tốc độ CPU (tính theo Mhz) số lượng rAM (Mb), dung lượng ổ cứng (Gb), tốc độ và chủng loại ổ quang (CD, DVD, rWCD, rWDVD), giá cả.

  ppt6p laonap 16-11-2012 32 6   Download

 • Recent advances in the understanding of the genetics and basic mechanisms of neuromuscular diseases have been both rapid and spectacular. Furthermore, these advances have resulted in an expansion of the methods used for diagnosis—from routine clinical histologic and electrophysiologic tests to more specific techniques, such as biochemical and Western Blot analysis, and, most important, molecular genetic testing. These modern techniques have begun to replace more costly and painful procedures for some patients....

  pdf280p maket1311 16-10-2012 21 2   Download

Đồng bộ tài khoản