Thi đua yêu nước

Xem 1-20 trên 427 kết quả Thi đua yêu nước
 • Phần 1 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua; thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất; người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua; thi đua phải có mục đích; thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ.

   

  pdf59p uocvongxua04 22-07-2015 44 10   Download

 •  Phần 2 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung: Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến; thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân; thi đua xây dựng con người mới; thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

  pdf61p uocvongxua04 22-07-2015 35 10   Download

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, phong trào thi đua yêu nước luôn được phát triển sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng nhiều hình thức và nội dung làm cho thi đua trở thành động lực tinh thần thúc đẩy toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  pdf6p nguyenthilamha 09-04-2017 7 1   Download

 • Khi nghiên cứu xã hội tư bản, đặc biệt là sự hoạt động của người lao động trong xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, thi đua là một hiện tượng khách quan nảy sinh do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất. C.Mác viết “…ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đã đẻ ra thi đua” [38, tr.474]. Trong một số tác phẩm của mình, V.I Lê nin đã đề cập đến thi đua, coi thi đua là một tất yếu và là một nguồn tiềm năng to lớn của chủ...

  pdf114p dellvietnam 23-08-2012 100 30   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Báo cáo kết quả của đại hội, một số tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ chống Pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf203p doinhugiobay_15 22-02-2016 18 2   Download

 • Tóm tắt:Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người Việt Nam hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… các phong trào yêu nước đó mãi là trang sử vàng, là sức mạnh to lớn mà thế hệ đi trước của người Việt Nam tạo nên và làm lên chiến thắng hào hùng của dân tộc.

  pdf6p thulanh2 06-09-2011 103 7   Download

 • Kế hoạch số: 45/KH-PGD&DT năm 2013 triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục huyện Văn Yên năm học 2013 - 2014.

  doc3p quangdungkien888 08-03-2015 16 1   Download

 • Quyết định số: 1457/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 6 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34", phần 2 trình bày nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc động viên các từng lớp phụ nữ đẩy mạnh thi đua yêu nước nhân dịp đại hội phụ nữ các cấp; chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường cuộc đấu tranh chống tệ lấy cắp vật tư, hàng hoá của Nhà nước và giữ gìn trật tự trị an ở thành phố, thị xã;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p tsmttc_010 19-08-2015 45 9   Download

 • Chỉ thị số 39-CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  pdf3p lawvhxh11 19-11-2009 289 37   Download

 • "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 555 33   Download

 • Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 65 9   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 18 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2010

  pdf6p inoneyear 06-04-2010 49 5   Download

 • Chỉ thị 127/CT-BVHTTDL về tổ chức phong trào thi đua toàn ngành văn hoá, thể thao và du lịch hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII - 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf4p lawvhxh1 16-11-2009 33 4   Download

 • Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

  pdf4p lawttnh9 12-11-2009 57 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2010

  pdf10p inoneyear 06-04-2010 30 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX, ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII TIẾN TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

  pdf4p cachepchienxu 20-07-2010 43 3   Download

 • Chỉ thị số 22-CT về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước XHCN, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982, làm đà tiến lên hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 52 2   Download

 • Chỉ thị số 144-CT về tổ chức phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa năm 1983 và 3 năm 1983-1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 39 2   Download

Đồng bộ tài khoản