Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

Xem 1-20 trên 26 kết quả Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
 • Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) là thí nghiệm xuyên động tại công trình được thiết kế để cung cấp thông tin về đặc tính cơ lý của nền đất.

  doc3p tatchinh88 25-02-2011 444 121   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9351:2012 về đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức kháng xuyên của đất tại đáy hố khoan khi xuyên ống mẫu bằng cách đóng búa theo tiêu chuẩn và lấy mẫu phá huỷ để làm các thí nghiệm phân loại.

  doc13p peheo273 25-11-2015 29 8   Download

 • Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện tường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

  pdf14p caixalach000 14-02-2013 227 55   Download

 • Bài giảng Thiết bị xuyên tiêu chuẩn (SPT) có nội dung giới thiệu thiết bị và tính năng kỹ thuật của thiết bị xuyên tiêu chuẩn, cách vận hành thiết bị, thông số thí nghiệm xác định, khả năng ứng dụng trong khảo sát địa chất công trình.

  ppt8p kimdung0409 31-03-2015 46 18   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9351:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định sức kháng xuyên của đất tại đáy hố xuyên ống mẫu bằng cách đóng búa theo tiêu chuẩn và lấy mẫu phá hủy để làm thí nghiệm phân loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p readthe1303 15-12-2015 56 12   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 20TCN - 174 - 89. Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh.

  pdf16p kieuphong21052 10-08-2010 307 101   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9352:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và các kiến nghị sử dụng kết quả trong khảo sát địa chất công trình và phục vụ thiết kế nền móng.

  doc20p peheo273 25-11-2015 26 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9846:2013. Tiêu chuẩn về Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu). Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về thiết bị phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) trong khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế nền móng công trình.

  pdf26p pechi1412 21-11-2015 40 5   Download

 • TCVN 9351-2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). TCVN 9351:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 226:1999 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  pdf20p retcl83 15-04-2013 223 111   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng", phần 2 trình bày các nội dung: Sườn dốc đất có cốt - Điều kiện tĩnh, Sử dụng các thí nghiệm hiện trường trong địa kỹ thuật xây dựng (thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh hình côn, thí nghiệm cắt cánh và nén bằng bàn nén hình côn). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 98 66   Download

 • Trong xây dựng thủy công việc nghiên cứu tính thấm nước của nền và thân công trình là một trong các nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất bắt buộc. Khi khảo sát địa chất công trình cho xây dựng thủy công, cần phải tiến hành các thí nghiệm thấm khác nhau ở những hiện trường khác nhau

  pdf48p augi19 10-04-2012 238 59   Download

 • MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.4. CÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG Các thí nghiệm hiện trường được thực hiện nhằm thu được những thông tin đầy đủ, chính xác hơn về các tính chất của đất đá trong khu vực xây dựng công trình và giúp kiểm tra kết quả của các thí nghiệm trong phòng. Một số thí nghiệm phổ biến sau: II.4.1. Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT); II.4.2. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); II.4.3. Thí nghiệm cắt cánh (FVT); II.4.4. Thí nghiệm nén ngang (PMT); II.4.

  pdf14p biodoc 26-08-2011 597 201   Download

 • TCVN 9352-2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. TCVN 9352:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 174:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  pdf30p retcl83 15-04-2013 209 98   Download

 • Phần 2 cuốn sách này tiếp tục đề cập đến: Phương pháp cải tạo đất yếu bằng trụ đất xi măng/vôi trộn sâu, tường chắn đất có cốt ổn định cơ học hoặc bằng rọ đá điều kiện tĩnh, sườn dốc đất có cốt, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, xuyên tĩnh hình côn, cắt cánh và nén bằng bàn nén. Đây là tài liệu có ích cho các kỹ sư chuyên ngành Cầu đường, Xây dựng và Địa kỹ thuật xây dựng quan tâm đến những vấn đề cải tạo nền đất yếu.

  pdf174p uocvong08 24-10-2015 40 23   Download

 • Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực do tải trọng tính toán gây ra tại chân cột ở đỉnh móng ở cos thấp hơn cos ngoài nhà 0,75m như số liệu bài ra. Theo “Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nhà thí nghiệm hoá học” giai đoạn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công: khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình + 8,2m, được khảo sát bằng phương pháp khoan thăm dò, xuyên tĩnh, xuyên tiêu chuẩn SPT đến độ sâu 30m....

  doc53p dtk0851040041 24-12-2012 378 158   Download

 • Xâm thực trong các máy bơm thoát nước mỏ và biện pháp khắc phục .Xâm thực hay ăn mòn do bọt khí là hiện tượng có thể xảy ra thường xuyên nhưng chỉ được đề cập trong các công trình nghiên cứu và thí nghiệm, chưa được quan tâm đúng mức khi tính toán lắp đặt và vận hành các trạm bơm khi thoát nước mỏ. Bơm có dấu hiệu của xâm thực khi phát ra tiếng ồn, có hiện tượng dao động, tiêu thụ điện năng bất thường, lưu lượng không ổn định hoặc suy giảm .

  pdf4p tuanloc_muido 08-12-2012 73 19   Download

 • Lớp 1: Sét màu xám vàng,nâu đỏ, trạng thái nửa cứng Lớp đất số 1 gặp ở lỗ khoan LK2 .Thành phần chính là đất sét màu xám vàng ,nâu đỏ Chiều dày của lớp xác định đƣợc ở LK2 là 2.50m . Cao độ mặt lớp tại LK2 là 0.00m, cao độ đáy là 2.5m. Chỉ số xuyên tiêu chuẩn (SPT) xác định tại một điểm thí nghiệm giá trị xuyên là N= 26 (búa) Trong lớp này đã tiến hành lấy và thí nghiệm 01 mẫu đất nguyên trạng , giá trị một số chỉ tiêu cơ lí đƣợc ghi trong...

  pdf117p shinno2910 28-08-2012 314 153   Download

 • TOEFL và IELTS – Nên chọn cái nào? Bởi vì các trường Đại học muốn chắc chắn rằng bạn có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để học tập và nghiên cứu tại trường của họ, nên gần như tất cả các tổ chức giáo dục Đại học đều yêu cầu sinh viên phải có một chứng chỉ tiếng Anh. Và TOEFL, IELTS là hai bài kiểm tra để đánh giá trình độ tiếng Anh được tiêu chuẩn hoá và sử dụng thông dụng nhất.

  pdf3p bibocumi17 03-12-2012 51 11   Download

 • Nếu vật liệu này hoặc vật liệu khác được sử dụng thì chúng không phải chịu nhiệt độ vượt quá khả năng chịu nhiệt như được xác định bởi các thử nghiệm lão hoá đối với vật liệu đó. Chú thích 1) Các giá trị trong bảng dựa vào nhiệt độ môi trường không thường xuyên vượt quá 25 0 C nhưng đôi khi vẫn đạt tới giá trị 35 0 C . Tuy nhiên, giá trị độ tăng nhiệt qui định dựa vào giá trị 25 0 C. 2) Độ tăng nhiệt của cuộn dây được tính theo công thức:...

  pdf12p caott2 19-05-2011 47 9   Download

 • Bánh xe - Một hoặc hai bánh lốp ở đầu một trục xe. Bề rộng lòng đường, Bề rộng phần xe chạy - Khoảng cách tịnh giữa rào chắn và/ hoặc đá vỉa. Tải trọng danh định - (Tải trọng tiêu chuẩn) Mức tải trọng thiết kế được lựa chọn theo quy ước. Tải trọng thường xuyên – (Tĩnh tải) Tải trọng và lực không đổi hoặc giả thiết không đổi sau khi hoàn thành việc xây dựng.

  pdf18p cnkbmt10 24-10-2011 51 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản