Thí nhiệm vật liêu nhựa đường

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thí nhiệm vật liêu nhựa đường
  • Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường được ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

    doc20p gianggsp 05-10-2009 496 100   Download

  • Việc tận dụng phế liệu của các nhà máy sản xuất ván sản xuất khẩu từ tre/luồng đang được rất quan tâm. Thí dụ, Bamboo Factory ở khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương hàng năm thải ra vài trăm tấn sợi tre/luồng ngắn, nếu không tìm cách sử dụng hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường. Đề tài này để tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu MDF (Medium Density Fiberboard) trên cơ sở sợi tre/luồng phế liệu với nhựa phenol fomandehit (PF) và ure fomandehit (UF).

    pdf7p uocvong01 24-09-2015 58 7   Download

  • Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách A. phơi thước nhựa ở ngoài trời nắng . C. cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô. B. áp sát thước nhựa vào một cực của pin. D. áp thước nhựa vào một cực của nam châm. 2. Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiểm điện âm vì A.vật đó mất bớt điện tích dương .

    pdf11p giadinhyenbank 30-05-2013 43 6   Download

Đồng bộ tài khoản