Thi thử hóa học

Xem 1-20 trên 10185 kết quả Thi thử hóa học
 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt chuyên hà tĩnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p ducngoc1991 08-06-2011 72 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt chuyên bắc ninh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p ducngoc1991 08-06-2011 104 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt gia định', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ducngoc1991 08-06-2011 83 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt hà nội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ducngoc1991 08-06-2011 76 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt chuyên lê qúy đôn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p ducngoc1991 08-06-2011 63 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt vũng tàu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p ducngoc1991 08-06-2011 55 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt chuyên hưng yên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ducngoc1991 08-06-2011 62 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoangduyngoc 06-06-2011 57 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt nam yên thành', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p ducngoc1991 08-06-2011 48 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt nguyễn văn trỗi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ducngoc1991 08-06-2011 54 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - mã đề 147', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p votinhlangquen 28-06-2011 39 4   Download

 • Đề thi thử đại học môn hóa năm 2010 (đ1) Câu 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có = 42 gam. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra bằng: A 9,41 gam B 10,08 gam C 5,07 gam D 8,15 gam Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất X( C, H, O) cho ra 4 mol CO2. Biết X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1; X tác dụng với Na cho ra khí H2 và X cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của hợp chất...

  doc3p phuc123456789 21-03-2010 3572 632   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi thử đại học môn toán khối D lần 1 năm 2011 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy...

  doc5p ngochai2502 05-06-2011 417 203   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p buddy1 08-04-2011 81 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p buddy1 08-04-2011 80 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 08-04-2011 104 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p buddy1 08-04-2011 74 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p buddy1 08-04-2011 69 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 08-04-2011 101 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 08-04-2011 109 27   Download

Đồng bộ tài khoản