Thị trường nông sản

Xem 1-20 trên 1674 kết quả Thị trường nông sản
 • Bài giảng trình bày lý thuyết cơ bản về thị trường, thị trường nông sản ở Việt Nam, cũng như vai trò của người sản xuất trong tiêu thu nông sản.

  pdf8p eight_12 06-03-2014 110 41   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " phát triển và liên kết thị trường nông sản: cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p kem3mau 13-06-2013 82 23   Download

 • Bài viết khái quát hướng nghiên cứu thực nghiệm về thị trường nông sản, bao gồm cách tiện cận theo quá trình phát triển thị trường theo chức năng, theo thể chế vá theo tính cạnh tranh.

  pdf12p only_choice_91 09-03-2014 29 13   Download

 • WTO đưa ra một tập hợp các nguyên tắc về thương mại quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường nông sản của các nước thành viên. Các quy định này tập trung tại: Hiệp định nông nghiệp

  pdf16p esc_12 30-07-2013 66 8   Download

 • Đề tài "Những biện pháp đẩu mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa ở thị trường nông thôn nhằm kích cầu, tăng sức mua" do Vụ Chín sách thị trường trong nước – Bộ Thương mại thực hiện nhằm hệ thống và góp thêm những giải pháp phát triển thị trường nông sản hàng hóa, tăng sức mua của nông dân trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf118p tsmttc_003 06-06-2015 42 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 2 thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động marketing kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 422 179   Download

 • được khái niệm và đặc trưng của thị trường nông sản và thực phẩm; - Giải thích tại sao cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong thị trường nông sản và thực phẩm; - Phân biệt các hình thức cạnh tranh trong thị trường nông sản và thực phẩm; - Hiểu đặc trưng thị trường quốc tế của nông sản và thực phẩm.

  doc3p dungdung386 25-10-2011 173 49   Download

 • Bài viết Tăng cường sự tham gia của hàng nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu điểm qua bức tranh thị trường nông sản Việt Nam, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, một số hạn chế và giải pháp chủ yếu cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 10 0   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p dinhlan05011 25-04-2011 899 487   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p augi20 12-05-2012 166 66   Download

 • Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 1 gồm có 5 chương trình bày về khái niệm cơ bản Marketing, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp; thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả nông sản hàng hóa trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược phân phối nông sản hàng hóa.

  pdf170p cocacola_01 28-10-2015 39 19   Download

 • Bài viết "Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp" cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất và chức năng của thị trường nông nghiệp, phân tích đặc điểm của thị trường nông nghiệp, độ cận biên thị trường và giá cả nông sản,...

  doc17p longphdtailieu 26-02-2016 28 11   Download

 • Chương 2 "Thị trường nông sản và định hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh nông nghiệp" thuộc bài giảng Marketing nông nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về thị trường nông sản, chức năng của thị trường, hệ thống thông tin, cung cầu nông sản, môi trường kinh doanh,...

  ppt56p longphdtailieu 26-02-2016 18 8   Download

 • Tài liệu "Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam trong thập kỷ tới" đã đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng thị trường nông lâm sản của Việt Nam chỉ ra những xu hướng, tồn tại hạn chế cũng như tiềm năng cho sự phát triển thị trường nông lâm sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề.

  pdf12p thaodien102 16-11-2015 17 2   Download

 • Bài viết Con đường bền vững nhất cho nông nghiệp nêu lên 5 "luật chơi" của thị trường nông sản thế giới, những hạn chế của nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu giải pháp từ Australia. Với các bạn chuyên ngành Nông nghiệp thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 0 0   Download

 • Trong 15 năm đổi mới, ngành nông nghiệp có những thuận lợi cơ bản là đã có được xuất phát điểm cao hơn về nhiều mặt, quá trình đổi mới nền kinh tế còn được tiếp tục đẩy mạnh, vị thế nước ta trên trường quốc tế cao hơn. Quá trình hội nghập khu vực và hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội và thách thức.

  ppt16p truongkhamtan 08-01-2011 657 274   Download

 • Mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề này Chương này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị vì người nghèo. Học viên có kỹ năng phân tích để xác định các họat động nâng cấp chuỗi giá trị, góp phần vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương theo định hướng thị trường.

  doc20p cskthanhtra 15-05-2013 119 57   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp nhằm tìm hiểu thị trường nông sản EU, các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu cũng như các chính sách đối với hàng nông sản và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thương mại nông sản giữa Việt nam và EU. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản với thị trường này.

  pdf104p pink_12 28-05-2014 65 24   Download

 • Trong 01 nền kinh tế thì hai yếu tố sản xuất và tiêu dùng luôn đi liền với nhau, các mối quan hệ giữa chúng được xác lập thông qua thị trường. Đối với sản xuất nông nghiệp, thị trường có một vai trò hết sức to lớn, những hạn chế trong hệ thống thị trường có thể làm cản trở những người nông dân làm ăn nhỏ không có được những cơ hội cạnh tranh thị trường tốt hơn và thu được giá cao hơn khi bán sản phẩm....

  doc18p ngocthienxhh 29-07-2013 50 15   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật nông nghiệp phần 2 cung cấp cho sinh viên các kỹ năng kiến thức về thâm canh nông nghiệp, kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản, thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp, thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp, quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp, kinh tế sản xuất ngành trồng trọt - chăn nuôi.

  pdf137p lamtran89 05-07-2014 37 12   Download

Đồng bộ tài khoản