» 

Thị Trường Phi Tập Trung

 • Bài giảng Thị trường phi tập trung (OTC) - Huỳnh Minh Trí

  Sau khi học xong Bài giảng Thị trường phi tập trung học viên cần hiểu rõ khái niệm về thị trường OTC, phân biệt được giữa thị trường OTC và các hình thức thị trường chứng khoán khác. Nắm rõ cơ chế vận hành cơ bản cũng nhưng những đặc điểm nổi bậc nhất của thị trường OTC, vai trò của nó. Liên hệ thực tế với thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf 46p red_12 19-05-2014 12 4

 • THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG (OTC) Ở VIỆT NAM

  Ở Việt nam, Luật công ty ra đời vào năm 1990. Kể từ thời điểm này, các công ty cổ phần bắt đầu được thành lập và hoạt động. Nhưng sau đó 10 năm, trung tâm giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Việt nam mới đi vào hoạt động. Sau 5 năm khai trương, tính đến thời điểm tháng 6 năm 2005, mới có 26 công ty chính thức niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hay...

  pdf 10p minhthao 24-06-2009 3465 810

 • Thị trường phi tập trung OTC

  Khi Thị trường chứng khoán đã phát triển, hoạt động của thị trường được thực hiện bởi một mạng lưới các nhà môi giới và tự doanh chứng khoán mua bán với nhau và với các nhà đầu tư ở các địa điểm phân tán khác nhau mà không có trung tâm giao dịch. Các loại chứng khoán giao dịch trên thị trường này là chứng khoán chưa niêm yết, chủ yếu là của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc...

  pdf 46p ninhbinhlinh 30-07-2012 78 37

 • Bài giảng Sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung (OTC) - ThS. Tạ Thanh Bình

  Bài giảng Sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung (OTC nhằm trình bày về thị trường chứng khoán tập trung (sở giao dịch chứng khoán; trung tâm giao dịch chứng khoán), thị trường chứng khoán phi tập trung (thị trường OTC; thị trường thứ ba)

  pdf 24p thick_12 14-07-2014 17 7

 • Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)

  Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Thị trường được mang tên OTC ( Over The Counter ) có nghĩa là "Thị trường qua quầy".

  pdf 0p banmaitinhyeu1506 03-10-2010 810 358

 • BÀI GIẢNG MÔN CHỨNG KHOÁN - THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG (OTC) Ở VIỆT NAM

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn chứng khoán - thị trường phi tập trung (otc) ở việt nam', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p muaythai9 15-11-2011 147 44

 • THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

  Tồn tại dưới dạng vật chất : có nơi giao dịch cụ thể, giờ giao dịch cụ thể, phải tuân thủ các quy định đặt ra Sở giao dịch chứng khoán Tồn tại dưới dạng khái niệm, ý niệm: Thị trường OTC ( phi tập trung ) : các đối tượng mua bán...

  pdf 46p tulip_12 14-01-2013 250 118

 • Đề tài: Thị trường phi tập trung

  “Thị trường OTC là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, đó là một mạng lưới các nhà môi giới và tự doanh chứng khoán mua bán với nhau và với các nhà đầu tư, các giao dịch của thị trường OTC được diễn ra tại các quầy (sàn giao dịch) của các ngân hàng và công ty chứng khoán”

  ppt 56p dinhdh_neu 01-09-2013 30 16

 • Thực Trạng và Việc Quản lý Thị trường OTC tại Việt Nam

  Thị trường OTC( Over The Counter - Thị trường giao dịch qua quầy) hay còn gọi là thị trường phi tập trung, là thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung), mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng thông qua sự trợ giúp của các phương tiện thông tin. Thị...

  doc 24p majestic_lion 16-02-2011 750 370

 • Chương 3 - Thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market)

  Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những...

  pdf 17p tab_12 29-07-2013 47 16

 • Tỷ giá hối đoái- Thị trường ngoại hối

  Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những...

  pdf 106p home_12 12-08-2013 33 10

 • Luận văn: Định hướng và giải pháp tổ chức thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam

  Những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán phi tập trung. Thực trạng thị trường chứng khoán và sự cần thiết tổ chức thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam. Định hướng và giải pháp tổ chức thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam.

  pdf 127p one_12 03-01-2014 20 10

 • Bài giảng: Chương 2 - Thị trường ngoại hối

  Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những...

  pdf 19p nuber_12 27-08-2013 34 3

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 - ThS. Huỳnh Kim Thảo

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 gồm nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung OTC, kỹ thuật giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, lưu ký chứng khoán.

  pdf 34p hoa_lan91 12-06-2014 10 3

 • Thị trường Upcom

  Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán.

  doc 21p yeukhonghoitiec88 11-11-2009 1597 646

 • Bài thuyết trình "Tìm hiểu - Thị trường OTC"

  Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Quá trình hình thành và phát triển thị trường OTC từ hình thái thị trường tự do không có sự quản lý của chính phụ hoặc của các tổ chức tự quản.

  ppt 34p hoanglong_2 15-09-2010 1118 467

 • Khái quát về thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là thị trường chứng khoán tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất. Để tìm hiểu kỹ và nắm được kiến thức mời các bạn...

  doc 36p hoanghache 10-11-2009 2381 1065

 • Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg V/v tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

  Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán đã có bước phát triển nhanh; tuy nhiên, hoạt động của thị trường cho thấy vẫn chưa thực sự ổn định, nhiều doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư, đặc biệt là vấn đề công bố thông tin. Mặt khác, thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát, sôi động, nhưng tiềm ẩn...

  pdf 4p emilynguyen 07-07-2009 350 194

 •  Khái quát về thị trường chứng khoán

  I.Thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất. Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở...

  pdf 36p hanhtinhkila76017 05-01-2012 315 137

 • Khái quát chung về Thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất. Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán ( Stock...

  pdf 144p yeumala 07-04-2012 255 109

 • + Xem thêm 270 Thị Trường Phi Tập Trung khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản