» 

Thi Tuyển Công Chức

 • ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

  Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1a-ĐDT/2010

  doc 17p 240684 08-03-2010 1024 97

 • Thi tuyển công chức, viên chức.

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  pdf 5p yoonaa 30-09-2010 705 112

 • Chế độ thi tuyển công chức ở Nhật Bản

  Khi nghiên cứu công tác tuyển dụng công chức ở các nước, chúng ta thấy rằng bất cứ nước nào muốn có được một đội ngũ công chức thực sự có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước thì điều quan trọng, cốt yếu là phải thực hiện tốt những kỳ thi để tuyển chọn. Ở Nhật Bản, việc thi tuyển được thực hiện từ thời kỳ Minh Trị Duy Tân...

  doc 2p yangguocheng86s 03-11-2009 302 86

 • Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính 2013

  Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay được hình thành trong tiến trình cách mạng lâu đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là nhà nước Cộng Hòa Dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân...

  pdf 71p nguyenphison_cntt10 15-11-2012 1606 544

 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức

  Đơn đăng ký dự tuyển công chức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong...

  doc 1p pretty4 08-07-2010 637 115

 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị

  Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần...

  doc 1p pretty4 08-07-2010 214 50

 • Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức

  doc 3p tuuyen 17-08-2009 209 39

 • Thông tư số 32/2001/TT-BTC

  THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2001/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ THI NÂNG NGẠCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

  doc 3p luanhic 04-11-2010 81 14

 • Kế hoạch số 35/KH-UBND 2013

  Kế hoạch số 35/KH-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về thi tuyển công chức tại tỉnh Thái Bình năm 2013.

  pdf 28p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 7 0

 • QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CỔ PHẦN

  Bản Quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ từ cấp Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc tại Công ty, để thay thế các nhân sự đang đảm nhiệm các chức vụ có liên quan chuẩn bị rời khỏi chức vụ do được miễn nhiệm, bị cách...

  doc 5p hkquoc 12-08-2010 220 137

 • .Đề thi công chức môn Tin học

  .Tài liệu tham khảo đề thi viết công chức môn Tin học tại hội đồng thi tuyển dụng công chức 2010

  pdf 1p missyou283 02-06-2013 274 84

 • Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cán sự và kiểm thu viên thuế

  Tài liệu tham khảo Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cán sự và kiểm thu viên thuế tại hội đồng thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2010

  pdf 4p missyou283 02-06-2013 124 38

 • Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm soát viên và chuyên viên

  Tài liệu tham khảo Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm soát viên và chuyên viêntại hội đồng thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2010

  pdf 4p missyou283 02-06-2013 102 31

 • Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện; các cơ quan, đơn vị nơi...

  pdf 5p suphubeo 31-10-2010 130 22

 • Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ viên

  Tài liệu tham khảo Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ viên tại hội đồng thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2010

  pdf 5p missyou283 02-06-2013 140 15

 • Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ viên trung cấp

  Tài liệu tham khảo Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ viên trung cấp tại hội đồng thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2010

  pdf 4p missyou283 02-06-2013 116 10

 • 25 câu trắc nghiệm Tin học văn phòng thi tuyển công chức

  1. Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại, hệ điều hành Windows XP sẽ: a. Đóng cửa số đó b. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu c. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ d. Thu cửa sổ đó về kích thước trước đó

  pdf 7p luckystar_1203 29-11-2013 46 9

 • HD giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B - Mã đề: 537

  Giúp các em có thêm kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong kì thi Đại học sắp tới. Chúc các em thi thành công hơn kỳ thi ĐH 2014 với HD giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B

  doc 11p hunga2k40cva 11-07-2013 1787 1582

 • BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

  doc 15p dophuly 02-06-2011 2477 1078

 • Văn bản Luật cán bộ công chức

  Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

  doc 20p tailieuchinhanh 18-01-2011 1322 606

 • + Xem thêm 848 Thi Tuyển Công Chức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản