Thiết bị nhập khẩu tạo tscđ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thiết bị nhập khẩu tạo tscđ
  • Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ

    doc1p tuuyen 17-08-2009 32 3   Download

  • Công văn 1762/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tiêu huỷ máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ

    pdf1p nhatson 18-08-2009 24 1   Download

  • Chuyển 4 nhóm sau từ không chịu thuế sang chịu thuế: 1) Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo TSCĐ của DN. 2) Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; SX phim;phát hành và chiếu phim. 3) Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản dò thuộc loại ĐTCB của NN. 4) Vận tải quốc tế.

    ppt0p nguyenanhdunghy 14-12-2012 81 19   Download

Đồng bộ tài khoản