Thiết bị vsat

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thiết bị vsat
 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị VSAT (Băng Ku) – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 45 13   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị VSAT (Băng C) – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 45 7   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN C National technical regulation on VSAT equipment (C band) HÀ NỘI - 2011 QCVN 38:2011 được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành 68-215:2002 “Thiết bị VSAT (băng C) – yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2002/QĐ-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). ...

  pdf39p waduroi 15-11-2012 49 5   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 39:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KU National technical regulation on VSAT equipment (Ku band) QCVN 39:2011 được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành 68 - 214:2002 “Thiết bị VSAT (băng Ku) – yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2002/QĐ-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). ...

  pdf39p thoigiandau 15-11-2012 37 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản