Thiết bị - xây dựng (epc)

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thiết bị - xây dựng (epc)
 • Thông tư 08/2003/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC) do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf14p manhquynh 10-10-2009 153 43   Download

 • Thông tư 08/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC)

  doc16p quynhtrang 19-08-2009 67 16   Download

 • Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC)

  doc9p quynhtrang 19-08-2009 77 4   Download

 • Thông tư 08/2003/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC) do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf13p lawdt6 02-12-2009 55 4   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình

  pdf9p concanhcam 12-05-2010 550 200   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản